Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

Hátránykompenzációs tevékenységek fejlesztése a helyi közösségek bevonásával

Attila atya köszöntője

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a város minden kedves lakóját!

Hiszem, hogy az Isten a mai emberhez is ugyanolyan közel van, mint a régi idők emberéhez, csak napjainkra az emberiség jó része eltávolodott tőle, mindezt Szent Pál Timóteushoz intézett levelére alapozva mondom: „de ha hűtlenek leszünk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.” (2 Tim 2,13). Annak felismerésében szeretném segíteni az embereket, hogy minden nehézség, gond, baj ellenére Isten velünk van, köztünk van, bennünk van. Mindezt azonban csak az képes felismerni saját életében, aki nem önző módon mindent magának akarva, hanem a szeretet apostolaként, a vigasztalás fiaként, és az imádság embereként éli mindennapjait. Nem egyszerű ebben az egocentrikus világban az Isten szeretetéről, a másik ember iránti tiszteletről, megbecsülésről még beszélni se, nemhogy ennek szellemében berendezni a hétköznapjainkat. Amikor mindenki az evilág szerinti elsőbbségre törekszik, abból nem sok jó születik: elnyomás, kihasználás, és sorolhatnánk.

Váltsunk mércét, törekedjünk az evangélium szerinti elsőbbségre: „aki első akar lenni, legyen az utolsó, mindenkinek a szolgája” (Mt 20,27). Papi szolgálatom során ebben a törekvésben szeretném segíteni a jó szándékú embereket, fiatalt, középkorút, idősödőt egyaránt. Papi jelmondatként a Lukács evangéliumból vett idézetet állítottam magam elé: Szolgáljunk neki, szentségben és igazságban, színe előtt életünk minden napján. Isten segítsen ennek beteljesedésében kedves mindannyiunkat, hogy együttműködve, testvéri szeretetben haladjunk, közös utunkon a végső cél, az ÖRÖK HAZA felé.

alairas-attila-atya

 

Készült Magyarország Kormányának támogatásával 2020.

"Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása"

pályázat keretén belül valósult meg a kiskőrösi Római Katolikus Plébánia nyílászáróinak felújítása és festése.

Skip to content