Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2024. június 3-9.

  1. Június 3-án (hétfőn) az esti szentmise után a közösségi teremben és június 6-án (csütörtökön) 18 órától a templomban énekkari próbák lesznek. Szeretettel hívjuk és várjuk az újonnan csatlakozókat!
  2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz. 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi te­rem­ben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében! 17 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
  3. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a mátészalkai születésű, református vő­le­gény Biró András, Biró Endre és Darida Gyöngyi fia, valamint a kalocsai szü­le­tésű, ró­mai katolikus meny­asszony Fekete Ivett, Fekete Sándor és Narozsnik Emese lá­nya között. Kérem a­ ked­ves Test­vé­re­­ket, i­mád­kozzanak a házasulandó párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  4. Köszönöm a Testvéreknek az úrnapi körmenet és a bérmálás előkészítéséhez és lebonyolításához kapott segítséget. Ugyancsak köszönöm a gyertyatartók újraaranyozását.
  5. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Anita, Kármen, Erazmus – Klotild, Kevin, Cecília – Bulcsú, Kerény, Tormás – Fatime, Ferdinánd, Reginald – Norbert, Norman, Cintia – Róbert, Robin, Roberta – Medárd, Helga, Zaránd – Félix, Annabella, Annamária, Lúcia) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!
Megszakítás