Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. október 9-15.

  1. Október 9-én (hétfőn) és 13-án (pénteken) 19 órakor énekkari próbák lesznek a közösségi te­rem­ben.
  2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskőrösi születésű, evangéli­kus vő­le­gény Borbényi Sándor, Borbényi Sándor és Hrutka Ilona fia, valamint a garai szü­le­tésű, ró­mai katolikus meny­asszony Fulcz Erzsébet, Fulcz Antal és Lipokatity Teréz lá­nya között.
  3. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, római katoli­kus vő­le­gény Kiss Bence János, Kiss János és Heródek Aranka fia, valamint a kiskunhalasi szü­le­tésű, ró­mai ka­to­li­kus meny­asszony Loványi Csilla Gabriella, Loványi Zoltán és Kis Csilla Marianna lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a házasulandó párokért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  4. Október 14-én (szombaton) 14 órakor kerül sor Bella László író verses köteteinek bemutatására a Petőfi Sándor Művelődési Központ emeleti galériáján.
  5. Október 28-án (szombaton) 8 órától a temetőkápolna takarítására, valamint te­me­tő­ta­karításra hívom a kedves Testvéreket. Szeretném, ha mind többen magunkénak éreznénk ezt a feladatot is.
  6. Ugyancsak 28-án 19 órától jótékonysági koncert lesz templomunkban a KEVI Petőfi Sándor Gim­ná­zi­um fúvószenekara közreműködésével, ahol a Kiskőrösi Mentő Alapítvány javára adományokat köszönettel fogadunk.
  7. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását az elsőpénteki szentségimádáskor.
Megszakítás