Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. május 1-7.

  1. Jövő héten a hónap első péntekje lesz.  Reggel 8 órától délután 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében. 17 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
  2. Jövő vasárnap az esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
  3. A férfi imakör következő alkalma május 9-én (kedden), az esti szentmise után, 19 órától a Plébánia könyv­tá­rá­ban lesz.
  4. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  5. Háromnapos zarándoklatot szervezünk 2023. augusztus 10-12. (csütörtök-péntek-szombat) között az Őr­ségbe. Csempeszkopács, Ják, Szombathely, Rábakethely, Pityerszer, Szentgyörgyvölgy, Jeli Ar­bo­ré­tum is szerepelnek zarándoklásunk helyszínei között.Az első napon a jáki templomban mutatok be szent­misét a közösségnek. Az utazás légkondicionált busszal történik és teljes ellátást kapunk. Szál­lás­helyünk a szombathelyi Martineumban lesz kettő és egyágyas szobákban. A kirándulás teljes költsége 58.000 Ft/fő (pályázati támogatással), 14 év alattiaknak 55.000 Ft/fő. Jelentkezés az első részlet, 30.000 Ft be­fi­ze­tésé­vel történik. A második részletet június 1-jéig kell rendezni.
  6. A húsvéti virágdíszítéshez a Fourier Szent Péter perselybe dobott a­do­mányokat hálásan köszönöm.
  7. Köszönöm a Plébánia és a kántor lakás udvarán végzett kerti és fűnyírási munkákat, valamint a múlt heti búzaszenteléshez felajánlott búzát.
  8. Isten éltesse az április hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő kedves Testvéreket!
Megszakítás