Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. november 14-20.

  1. November 13-án (vasárnap) Böjte Csaba fe­ren­ces szerzetespap lesz vendégünk. Az esti 17 órai szent­mi­sét ő mutatja be és prédikál. Lehetőség lesz köny­veinek megvásárlására és dedikálására. A szentmise vé­gén külön gyűjtés lesz a Szent Ferenc A­la­pít­vány céljaira! További részletek a kihelyezett plakátokon! Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit!
  2. A következő felnőtt hittan november 18-án (pénteken) lesz, 18 órakor a Plébánia könyvtárában.
  3. Taizei imaóra lesz templomunkban, november 18-án (pénteken) 19 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
  4. November 19-én, szombaton 16 órakor lesz a tabdi templom búcsúja. Szeretettel hívják és várják a Test­véreket!
  5. A jövő vasárnapi perselyadományokat a helyi és az egyházmegyei Karitász támogatására gyűjt­jük. Kérjük a Testvérek önzetlen tá­mo­gatását!
  6. Jövő héten pénteken és szombaton tartós élelmiszert gyűjtünk rászorulóinknak a helyi Penny Mar­ket­ben. Tisztelettel kérjük, hogy aki tudna időt szánni az adományok gyűjtéséhez, az je­lent­kez­zen a szentmise után a sekrestyében.
  7. Adventi koszorúkötésre hívjuk és várjuk hittanosainkat a Közösségi terembe november 26-án (szom­ba­ton) 9-12 óra között. A koszorúkötéssel kapcsolatos információkat a hittanosok megkapják a jövő héten a hitoktatóiktól. Ahhoz, hogy milyen létszámmal számoljunk, kérjük a Szülők vissza­jel­zését az információs la­pon leírt módon. Az elkészült koszorúkat megáldjuk. A délelőtt folyamán kemencében frissen sült fi­nom­sá­gokkal várjuk a gyermekeket, fiatalokat.
  8. Adventi lelkigyakorlatunk december 1-2-3-án lesz, 17 órától. 16 órától gyónási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: Nagy Attila kecskeméti piarista házfőnök. Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit, az adventi készület jegyében!
  9. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak továbbra is kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban a készlet erejéig.
  10. Hálásan köszönöm a temp­lom dí­szí­tésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi anyagi segítséget.
Megszakítás