Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. november 28. – 2022. december 4.

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

 1. A következő kóruspróba hétfőn, 17.45 órától lesz. A felnőtt hittan december 2-án (pénteken) elmarad.
 2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz.  Reggel 8 órától 15 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében. 15 ó­rá­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás gyónási lehetőséggel.
 3. Jövő héten a hónap első szombatja lesz. Az előesti szentmise előtt 16.30 órától a Loretói litániát i­mád­kozzuk.
 4. Jövő vasárnap az esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
 5. Jövő héten elmaradnak a ministráns-foglalkozás, a bérmálási felkészítő és az ifjúsági hittan alkalmai is.
 6. Adventi lelkigyakorlatunk december 1-2-3-án (csütörtök-péntek-szombat) lesz, 17 órától. 16 órától gyó­nási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: Nagy Attila kecskeméti piarista házfőnök. Sze­retettel hívunk és várunk Mindenkit, az adventi készület jegyében!
 7. Jövő vasárnap Szent Miklós püspök ajándékokkal érkezik templomunkba, a 9 órai szentmisén.
 8. Az elsőáldozók bemutatása december 11-én lesz a 9 órai szentmise keretében.
 9. Már most hirdetjük, hogy december 18-án, advent 4. vasárnapján a kecskeméti Ciróka Bábszínház József mondá Máriának című karácsonyi bábjátékára szervezünk egy buszt gyermekeknek és Családoknak. Karácsonyi játékukkal az ismert bibliai történetet elevenítik fel, régi betlehemes hagyományok meg­ú­jí­tá­sá­val. A fényhozó Jézuska születését József, az asztalos-ácsmester meséli el. Ezen a vasárnapon a délelőtti szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A bábelőadás fél 11 órakor kezdődik, 9 órai indulással tervezünk. A bábelőadás után 1-1,5 órás látogatást tervezünk az adventi vásárban, Kecskemét főterén. Az e­lő­a­dásra 1.400 Ft a jegy. Az utazás költségeit a Plébánia állja. Jelentkezni a sekrestyében és a Plébánián lehet hivatali időben, a részvételi díj befizetésével.
 10. 2023-as kalendáriumok, falinaptárak, gyermeknaptárak, képeslapok, karácsonyi gyertyák, egyéb kegytárgyak továbbra is kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plé­bá­ni­a­hi­va­tal­ban.
 11. Hálásan köszönöm a temp­lom dí­szí­tésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi, valamint a Plébánia kert­jében történt munkálatokhoz kapott segítségeket! Hálával gondolok az adventi koszorúkötés segítőire is!
 12. Isten éltesse az november hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­neplő kedves Testvéreket!

2022. november 21-27.

 1. Az e vasárnapi perselyadományokat a helyi és az egyházmegyei Karitász támogatására gyűjt­jük. Kérjük a Testvérek önzetlen tá­mo­gatását!
 2. A következő felnőtt hittan november 25-én (pénteken) lesz, 18 órakor a Plébánia könyvtárában.
 3. Jövő héten folytatódnak a ministráns-foglalkozás, a bérmálási felkészítő és az ifjúsági hittan alkalmai is. Szeretettel hívom és várom az újonnan csatlakozókat is!
 4. Adventi koszorúkötésre hívjuk és várjuk hittanosainkat a Közösségi terembe november 26-án (szom­ba­ton) 9-12 óra között. A koszorúkötéssel kapcsolatos információkat a hittanosok megkapták a hitoktatóiktól. Ahhoz, hogy milyen létszámmal számoljunk, kérjük a Szülők vissza­jel­zését az információs la­pon leírt mó­don. Az elkészült koszorúkat megáldjuk. A délelőtt folyamán kemencében frissen sült fi­nom­sá­gokkal várjuk a gyermekeket, fiatalokat.
 5. Adventi lelkigyakorlatunk december 1-2-3-án (csütörtök-péntek-szombat) lesz, 17 órától. 16 órától gyó­nási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: Nagy Attila kecskeméti piarista házfőnök. Sze­retettel hívunk és várunk Mindenkit, az adventi készület jegyében!
 6. Már most hirdetjük, hogy december 18-án, advent 4. vasárnapján a kecskeméti Ciróka Bábszínház József mondá Máriának című karácsonyi bábjátékára szervezünk egy buszt gyermekeknek és Családoknak. Karácsonyi játékukkal az ismert bibliai történetet elevenítik fel, régi betlehemes hagyományok meg­ú­jí­tá­sá­val. A fényhozó Jézuska születését József, az asztalos-ácsmester meséli el. Ezen a vasárnapon a délelőtti szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A bábelőadás fél 11 órakor kezdődik, 9 órai indulással tervezünk. A bábelőadás után 1-1,5 órás látogatást tervezünk az adventi vásárban, Kecskemét főterén. Az e­lő­a­dásra 1.400 Ft a jegy. Az utazás költségeit a Plébánia állja. Jelentkezni a sekrestyében és a Plébánián lehet hivatali időben, a részvételi díj befizetésével.
 7. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak, képeslapok, karácsonyi gyertyák továbbra is kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban a készlet erejéig.
 8. Hálásan köszönöm a temp­lom dí­szí­tésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget, valamint a Plébánia és a szolgálati lakás udvarán történt munkálatokhoz kapott segítségeket!

2022. november 14-20.

 1. November 13-án (vasárnap) Böjte Csaba fe­ren­ces szerzetespap lesz vendégünk. Az esti 17 órai szent­mi­sét ő mutatja be és prédikál. Lehetőség lesz köny­veinek megvásárlására és dedikálására. A szentmise vé­gén külön gyűjtés lesz a Szent Ferenc A­la­pít­vány céljaira! További részletek a kihelyezett plakátokon! Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit!
 2. A következő felnőtt hittan november 18-án (pénteken) lesz, 18 órakor a Plébánia könyvtárában.
 3. Taizei imaóra lesz templomunkban, november 18-án (pénteken) 19 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
 4. November 19-én, szombaton 16 órakor lesz a tabdi templom búcsúja. Szeretettel hívják és várják a Test­véreket!
 5. A jövő vasárnapi perselyadományokat a helyi és az egyházmegyei Karitász támogatására gyűjt­jük. Kérjük a Testvérek önzetlen tá­mo­gatását!
 6. Jövő héten pénteken és szombaton tartós élelmiszert gyűjtünk rászorulóinknak a helyi Penny Mar­ket­ben. Tisztelettel kérjük, hogy aki tudna időt szánni az adományok gyűjtéséhez, az je­lent­kez­zen a szentmise után a sekrestyében.
 7. Adventi koszorúkötésre hívjuk és várjuk hittanosainkat a Közösségi terembe november 26-án (szom­ba­ton) 9-12 óra között. A koszorúkötéssel kapcsolatos információkat a hittanosok megkapják a jövő héten a hitoktatóiktól. Ahhoz, hogy milyen létszámmal számoljunk, kérjük a Szülők vissza­jel­zését az információs la­pon leírt módon. Az elkészült koszorúkat megáldjuk. A délelőtt folyamán kemencében frissen sült fi­nom­sá­gokkal várjuk a gyermekeket, fiatalokat.
 8. Adventi lelkigyakorlatunk december 1-2-3-án lesz, 17 órától. 16 órától gyónási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: Nagy Attila kecskeméti piarista házfőnök. Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit, az adventi készület jegyében!
 9. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak továbbra is kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban a készlet erejéig.
 10. Hálásan köszönöm a temp­lom dí­szí­tésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi anyagi segítséget.

2022. november 7-13.

 1. Folytatódnak a férfi imakör alkalmai, minden hónap második keddjén az esti szentmisék után. Az al­kal­makat a Plébánia Könyvtárában tartjuk. Szeretettel várjuk a férfiakat az imakörbe, ahol lelki dolgokról és személyes tapasztalatokról is szó esik majd, ugyanakkor a személyes vélemények is he­lyet kapnak. A kö­vet­kező alkalom november 8-án, kedden lesz.
 2. November 13-án (vasárnap) Böjte Csaba ferences szerzetespap lesz vendégünk. Az esti 17 órai szent­mi­sét ő mutatja be és prédikál. Lehetőség lesz könyveinek megvásárlására és dedikálására. A szentmise vé­gén külön gyűjtés lesz a Szent Ferenc Alapítvány céljaira! További részletek a kihelyezett plakátokon! Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit!
 3. A következő felnőtt hittan november 18-án (pénteken) lesz, 18 órakor a Plébánia könyvtárában.
 4. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a pénteki szentségimádáskorés a temp­lom dí­szí­tésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi, virág és anyagi segítséget. Illetve a Plé­bánia nö­vé­nye­inek rendezéséhez kapott újbóli segítséget.
 5. 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás na­gyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buz­dítunk min­den katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római ka­to­li­kus/görögkatolikus val­lás­hoz tartozását.
 6. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.

2022. október 31. – 2022. november 6.

 1. Október 31-én, hétfőn az esti szentmise után a templom díszítésével és takarításával kapcsolatos meg­be­szé­lésre hívjuk az érintett testvéreket a Plébánia Közösségi termébe.
 2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz.  Reggel 8 órától 16 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében. 16 ó­rá­tól a temp­lomban lesz közös szentségimádás gyónási lehetőséggel.
 3. Jövő héten a hónap első szombatja lesz. Az előesti szentmise előtt 16.30 órától a Loretói litániát i­mád­kozzuk.
 4. Jövő vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz templomunkban.
 5. Folytatódnak a férfi imakör alkalmai, minden hónap második keddjén az esti szentmisék után. Az al­kal­makat a Plébánia Könyvtárában tartjuk. Szeretettel várjuk a férfiakat az imakörbe, ahol lelki dolgokról és személyes tapasztalatokról is szó esik majd, ugyanakkor a személyes vélemények is helyet kapnak. A kö­vet­kező alkalom november 8-án, kedden lesz.
 6. November 13-án (vasárnap) Böjte Csaba ferences szerzetespap lesz vendégünk. Az esti 17 órai szent­mi­sét ő mutatja be és prédikál. Lehetőség lesz könyveinek megvásárlására és dedikálására. A szentmise vé­gén külön gyűjtés lesz a Szent Ferenc Alapítvány céljaira! További részletek a kihelyezett plakátokon! Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit!
 7. Hálásan köszönöm a temp­lom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget. Illetve a Plé­bánia növényeinek rendezéséhez kapott segítséget.
 8. Isten éltesse az október hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­neplő kedves Testvéreket!

2022. október 24-30.

 1. Az e vasárnapi perselyadományokat a missziók támogatására fogjuk eljuttatni. Kérjük a Testvérek tá­mo­gatását!
 2. Október 23-ától 17 órakor kezdődnek az esti szentmisék.
 3. ELŐESTI ÉS (részben) REGGELI SZENTMISÉN HIRDETNI: október 23-án, az ünnepi meg­em­lé­ke­zésre szeretettel hívják a város lakosságát a szervezők: 8 ó­ra­kor ünnepélyes zászlófelvonás lesz a Vá­ros­háza előtt. 17 órakor ünnepi szentmise a római ka­tolikus temp­lom­ban, miután fáklyás felvonulás indul az ’56-os kopjafához.
 4. Taizei imaóra lesz templomunkban, október 28-án (pénteken) 18 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket! Az igei szolgálatot végzi: Pénzes Péter református lelkész.
 5. Ne felejtsük: október 30-án (vasárnap) óraátállítás lesz, a téli időszámítás kezdete. 3 óráról 2 órára ál­lítjuk vissza az órákat.
 6. November 1-jén, délután 14.30 órára temetői igeliturgiára hívjuk a kedves Testvéreket a katolikus te­me­tő ke­resztjéhez. Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért!
 7. Sírszentelést végzünk november 1-jén 10 órakor az evangélikus temetőben és délután a 15 órakor a ka­to­likus temetőben. Akik szeretnék elhunyt Szeretteik síremlékét megszenteltetni, kérjük tisztelettel, jelezzék hivatali időben a Plébánián!
 8. Folytatódnak a férfi imakör alkalmai, minden hónap második keddjén az esti szentmisék után. Az al­kal­makat a Plébánia Könyvtárában tartjuk. Szeretettel várjuk a férfiakat az imakörbe, ahol lelki dolgokról és személyes tapasztalatokról is szó esik majd, ugyanakkor a személyes vélemények is helyet kapnak. A kö­vet­kező alkalom november 8-án, kedden lesz.
 9. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
 10. Hálásan köszönöm a temp­lom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget.

2022. október 17-23.

 1. Bérmálási felkészítőre várom 8. osztályos kortól a fiatalokat 21-én, este 19 órától a Közösségi te­rembe.
 2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, római ka­to­li­kus vő­le­gény Dulai György, Dulai György és Mészáros Magdolna fia, valamint a kiskunhalasi szü­le­tésű, evangéli­kus menyasszony Néző Vivien Judit, Néző Sándor és Bolemányi Zsuzsanna lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot az evangélikus te­mp­lo­m­ban.
 3. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, evangéli­kus vő­le­gény Zsikla Róbert, Zsikla István és Eiler Andrea fia, valamint a szegedi szü­le­tésű, római katoli­kus meny­asszony Kovács Bettina, Kovács Ferenc és Balázs Júlia lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 4. A jövő vasárnapi perselyadományokat a missziók támogatására fogjuk eljuttatni. Kérjük a Testvérek tá­mo­gatását!
 5. Október 23-ától 17 órakor kezdődnek az esti szentmisék.
 6. Október 23-án, az ünnepi megemlékezésre szeretettel hívják a város lakosságát a szervezők: 8 ó­ra­kor ünnepélyes zászlófelvonás lesz a Városháza előtt. 17 órakor ünnepi szentmise a római ka­tolikus temp­lom­ban, miután fáklyás felvonulás indul az ’56-os kopjafához.
 7. Taizei imaóra lesz templomunkban, október 28-án (pénteken) 18 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
 8. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
 9. Hálásan köszönöm a temp­lom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget. Ugyancsak köszönettel tartozom a plébániaudvari fűnyírásért és az öntözőrendszer téliesítéséért is.

2022. október 10-16.

 1. Októberben a Rózsafüzért imádkozzuk a szentmisék előtt 45 perccel (vasárnap az esti szentmise e­lőtt).
 2. Október 12-től kilencedet imádkozunk Szent II. János Pál pápa tiszteletére.
 3. Ifjúsági hittanra várom középiskolás kortól a fiatalokat 15-én, este 19 órától a Közösségi te­rembe.
 4. Ministráns foglalkozás lesz 14-én, délután 16 órától a Közösségi teremben.
 5. Bérmálási felkészítőre várom 8. osztályos kortól a fiatalokat 21-én, este 19 órától a Közösségi te­rembe.
 6. Grafika szakkör indul a Plébánia közösségi termében Babucsikné Zeikfalvy Anna ve­ze­té­sé­vel. 14 éves kor­tól várjuk a fiatalok és felnőttek jelentkezését. Részvételi díj egy félévre: 5.000 Ft. Első al­kalom ok­tóber 14-e péntek, 17 óra. További részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
 7. Október 23-ától 17 órakor kezdődnek az esti szentmisék.
 8. Október 23-án, az ünnepi megemlékezésre szeretettel hívják a város lakosságát a szervezők: 8 ó­ra­kor ünnepélyes zászlófelvonás lesz a Városháza előtt. 17 órakor ünnepi szentmise a római ka­tolikus temp­lom­ban, miután fáklyás felvonulás indul az ’56-os kopjafához.
 9. 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás na­gyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buz­dítunk min­den katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római ka­to­li­kus/görögkatolikus val­lás­hoz tartozását.
 10. Örömmel hirdetjük, hogy Babucsikné Zeikfalvy Anna grafikusművész, egyházközségünk híve, világi kép­vi­selője a Megyei Prima Díj jelöltjei közé került. Szívből gratulálunk neki! Kérjük a Test­vé­re­ket, hogy tá­mogassák szavazataikkal a díj elnyerését – akár többszöri szavazással – a www.primadij.hu internetes ol­da­lon.
 11. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
 12. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a pénteki szentségimádáskor, és a temp­lom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget.

2022. október 3-9.

 1. Októberben a Rózsafüzért imádkozzuk a szentmisék előtt 45 perccel.
 2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz.  A reggel 8 órai szentmise után 12 ó­rá­ig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében.
 3. Véradás lesz a kiskőrösi Tűzoltó Parancsnokságon október 7-én 13.30-15.30 ó­ra között. Részletek a Tomori Pál utca felől kihelyezett plakáton.
 4. Ifjúsági hittanra várom középiskolás kortól a fiatalokat 8-án, este 19 órától a Közösségi terembe.
 5. Október 9-én (vasárnap) a 9 órai szentmise után rövid megbeszélésre hívjuk a templomba a Ván­dor E­vangélium Imakör tagjait.
 6. Jövő vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz templomunkban.
 7. Ministráns foglalkozás lesz 14-én, délután 16 órától a Közösségi terembe.
 8. Bérmálási felkészítőre várom 8. osztályos kortól a fiatalokat 21-én, este 19 órától a Közösségi terembe.
 9. Grafika szakkör indul a Plébánia közösségi termében Babucsikné Zeikfalvy Anna ve­ze­té­sé­vel. 14 éves kor­tól várjuk a fiatalok és felnőttek jelentkezését. Részvételi díj egy félévre: 5.000 Ft. Első al­kalom október 14-e péntek, 17 óra. További részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
 10. 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás na­gyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buz­dítunk min­den katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római ka­to­li­kus/görögkatolikus val­lás­hoz tartozását.
 11. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.

2022. szeptember 26. – 2022. október 02.

 1. Véradás lesz a kiskőrösi Tűzoltó Parancsnokságon október 7-én 13.30-15.30 ó­ra között. Részletek a Tomori Pál utca felől kihelyezett plakáton.
 2. Október 1-jén (szombaton) Elégedetten az élettel – Vágyak, célok, küzdelmekcímmel Pál Feri atya tart előadást a Baptista Imaházban. A belépés ingyenes. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
 3. Októbertől bérmálási felkészítő, ifjúsági hittan és ministráns foglalkozás indul. Szeretettel vár­juk az érdeklődők jelentkezését a sekrestyében vagy a Plébánián hivatali időben.
 4. Októbertől grafika szakkör indul a Plébánia közösségi termében Babucsikné Zeikfalvy Anna ve­ze­té­sé­vel. Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését a sekrestyében vagy a Plébánián hivatali i­dő­ben.
 5. 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás na­gyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buz­dítunk min­den katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római ka­to­li­kus/görögkatolikus val­lás­hoz tartozását.
 6. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
 7. Hálásan köszönöm a plébániaudvar rendezésében és a templom díszítésében/díszítéséhez nyújtott két­kezi és anyagi segítséget.
 8. Isten éltesse a szeptember hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­neplő kedves Testvéreket!
Megszakítás