Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. augusztus 8-14.

 1. Augusztus 12-én (pénteken) 20 órától, Dóbisz Áron orgonaművész és Samodai Bence János trombitaművész ad koncertet a „Nyáresti orgonakoncertek országszerte” programsorozat ke­retein belül a kiskunhalasi Szent Péter és Pál Katolikus Plébániatemplomban. A koncert in­gyenes. További részletek a kihelyezett plakáton.
 2. Szent István király ünnepe alkalmából szabadtéri szentmise lesz a templomunk melletti té­ren (rossz idő esetén a katolikus templomban), augusztus 20-án (szombaton) délelőtt fél 10 órakor. A délelőtt folyamán Polgármester Úr mond ünnepi beszédet, melyet énekkarunk mű­sora, az új kenyér és bor szentelése követ. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a közös ün­nepre felekezeti hovatartozás nélkül!
 3. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a pénteki szentségimádáskor, és a templom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget.

2022. augusztus 1-7.

 1. Elsőpénteken reggel 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. 17 órától a temp­lomban lesz közös szentségimádás gyónási lehetőséggel.
 2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kalocsai születésű, római ka­to­li­kus vő­legény Kapitány Zoltán, Kapitány László és Dusnoki Zsuzsanna fia, valamint a ka­lo­csai születésű, róm­ai katolikus menyasszony Kántor Vivien, Kántor József és Bekes Gyön­gyi lánya között. Kérjük a­ kedves Testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek házasságot te­mp­lo­munk­ban.
 3. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a nyíregyházi születésű, re­for­má­tus vő­le­gény Bakk Ádám, Bakk László és Csapó Erika Irén fia, valamint a kiskunhalasi szü­letésű, római katolikus menyasszony Pecznyik Viktória Laura, Pecznyik Pál és Tóth Mária Erzsébet lá­nya között. Kérjük a kedves Testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szom­baton kötnek há­zas­ságot templomunkban.
 4. Jövő vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz templomunkban.
 5. Hálásan köszönjük a templom díszítésében/díszítéséhez nyújtott segítséget.
 6. Isten éltesse a július hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­neplő kedves Testvéreket!

2022. július 25-31.

 1. 2022. augusztus 14-20. között,„A Te utaidat Uram mutasd meg nekem” (Zsolt 24,4) mot­tó­val kerül megrendezésre az idei Ferences Ifjúsági Zarándoklat Esztergomból Mátra­ve­re­bély-Szentkútra, 16-35 év közötti fiataloknak. Részletek a kihelyezett plakátokon.
 2. Hálásan köszönjük a templom takarításában és a templom díszítésében/díszítéséhez nyújtott segítséget.

2022. július 18-24.

1. Dokumentum-kiállítás nyílt a 200 éves soltvadkerti katolikus templomban. A lá­to­ga­tók megismerhetik a templom építésének történetét, a hitéletet, a katolikus iskolákat, a te­me­tőt és a Lukács kápolnát. Tárlatvezetéssel és éjszakai interaktív iratkutatással is várják az ér­deklődőket. További részletek a kihelyezett plakáton.

2. A megnövekedett virágárak miatt templomunk díszítésének mikéntjét újra kellett gon­dolnunk. A díszítésre szánt anyagi forrásaink is korlátozottak, ezért tisztelettel kérjük a Test­véreket, aki teheti, támogassa adományával akár alkalmanként, akár rendszeresen a templom díszítését. Adományaikat a Fourier Szent Péter szobornál lévő fali perselybe tehetik. Isten fizesse meg!

3. Hálásan köszönjük a templom takarításában, a növények rendezésében, hordásában és a templom díszítésében nyújtott segítséget.

Imádság esőért
Mennynek és földnek Ura,
ki végtelen jóságodból atyai gondoskodással
termővé tetted a földet,
hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon:
esedezve, kérünk, áraszd ránk áldásodat,
és testünk táplálására adj bőséges eledelt nekünk.
Emlékezzél meg régi irgalmadról,
és amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad,
küldj most is földjeinkre elegendő esőt. Tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt és őrizz meg minket minden természeti csa­pástól,
hogy testi s lelki eledellel ellátva, szent Fölségednek örömmel szolgáljunk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

2022. július 11-17.

1. Július 13-án, szerdán az esti szentmise után a templom díszítésével és takarításával kap­csolatos megbeszélésre hívjuk az érintett testvéreket a Plébánia közösségi termébe.

2. Július 15-én, pénteken este 18 órától taizei imaóra lesz templomunkban.

3. Július 31. – augusztus 7. között szervezik meg a XXXI. Bugaci Ifjúsági Lel­ki­gya­kor­la­tos Tábort, Keresztény vagy? Normális vagy? Normális vagy!” címmel. Részletek a ki­he­lyezett plakáton és szóróanyagon.

4. Augusztus 13-14-én újra megszervezik a Ladik Keresztény Könnyűzenei Fesztivált A­pos­tagon. Részletek a kihelyezett plakáton.

5. Augusztus 13-14-én BÁZIS – Ifjúsági tábor lesz a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye szervezésében, Petőfiszállás-Pálosszentkúton. Részletek a ki­he­lyezett plakáton és szó­ró­a­nya­gon.

6. Múlt hét vasárnap perselyadományait (Péter-fillér) a Szentszék javára elküldtük. Kö­szön­jük az adakozó Testvérek nagylelkűségét!

7. Hálásan köszönöm a templom takarításában és díszítésében nyújtott segítséget.

2022. július 4-10.

1. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szegedi születésű, e­van­gé­li­kus vőlegény Linka Dániel Benjámin, Linka Csaba és Bukovszki Margit fia, valamint a kecskeméti születésű, római katolikus menyasszony Baranyi Lili, Baranyi Zsolt Antal és Kiss Zsuzsanna lánya között. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek házasságot templomunkban!

2. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a pénteki szentségimádáskor, és a templom díszítésében nyújtott segítséget.

Fazekas Lajos: Megérintettél…

Megérintettél, Uram,
mint fény a földet.
S mint fénytől a fák,
Életre keltem Tőled.

Termővé tettél, Uram,
mint fény a fákat,
Zúgnak a telt fák
S én – hálából – imádlak.

S mint fákat a szél,
Ha megérint a halál,
– csak testem remeg,
mely mindig magában áll, –

csonttá dermeszthet
a Vég, egyenlő-tevőn –
Lelkem átveszed
a nap- s éj-faló időn.

2022. június 27. – 2022. július 3.

1; Szerdán, Szent Péter és Pál főapostolok főünnepén, a szokott módon 22 órakor lesz a fáklyás szentmise a plébánia udvarán, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

2; Elsőpénteken reggel 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. 17 órától a templomban lesz közös szentségimádás gyónási lehetőséggel.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kalocsai születésű, római katolikus vőlegény Miszlik Ádám, Miszlik Bertalan Zoltán és Dulai Gabriella Erzsébet fia, valamint a budapesti születésű, római katolikus menyasszony Nagy Katalin, Nagy László Béla és Kreitl Gyöngyi Mária lánya között. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek házasságot templomunkban.

4; Tóth Tibor atya július 3-án (vasárnap), délelőtt 9 órakor tartja ünnepélyes bemutatkozó szentmiséjét templomunkban.

5; Hálásan köszönöm a hittanos tábor megszervezését, a templom díszítésében nyújtott segítséget és mindazt, amivel az elmúlt 10 évben a közösséget építették.

6; Isten éltesse a június hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket!

7; Reményik Sándor: Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

2022. június 20-26.

1; Soltvadkerten lesz most vasárnap (június 19-én), 18 órakor Dr. Pribitek László atya aranymiséje, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

2; Jézus Szíve ünnepén, pénteken reggel 8 órakor lesz a szentmise.

3; Taizéi imaóra lesz pénteken 18 órakor templomunkban, melyre mindenkit szeretettel hívunk. Az imaalkalom után lehetőség lesz a plébánia kertjében egy kötetlen együttlétre, melyre mindenkit szeretettel hívunk. A kerti sütögetéshez mindenki saját maga részére biztosítja az alapanyagokat, mint pl. szalonna, virsli, kenyér, innivaló.

4; Előre jelezzük a testvéreknek, hogy június 29-én, Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén, a szokott módon 22 órakor lesz a fáklyás szentmise a plébánia udvarán, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

5; Hálásan köszönjük a templom díszítésében, a plébánosi lakrész festésében, fűnyírásban, az ünnepi oltárok elkészítésben nyújtott segítséget.

6; Aquinói Szent Tamás: „Zengd a titkot”

Zengd a titkot, hangos ének,
Zengd a Testet és a Vért,
Mit gyümölcse szűzi méhnek
Ontott, mint királyi bért,
A világ minden bűnének
Bőséges váltságáért.

Lett az Isten egy közülünk,
Embertestbe öltözött,
Ige magvát (üdvözülnünk)
Szórta szét a nép között
S e csodát szerezte ülnünk,
Mielőtt elköltözött.

Végső este megfogadta
Régi törvény szent szavát:
Mint a törvény tenni szabta,
Úgy rendelte asztalát,
Étekül hogy általadta
Önkezével önmagát.

Az Igének igéjére
Testté válik a kenyér.
Lesz a színbor Krisztus vére,
Bár szemed hozzá nem ér.
Ezt a hű szív, hogy felérje,
Itt a puszta hit segél.

Hát e nagy szentség elébe
Hódolattal jöjjetek.
Ó bizonyságok helyébe
Új szer ad itt életet.
Érzék nem hat rejtekébe:
Itt csak élő hit vezet.

Az Atyának és Fiúnak
Hajtsunk térdet és fejet,
Kettejüktől származónak
Egyenlőkép tisztelet:
Háromságban egy Valónak,
Földön és a föld felett.

2022. június 13-19.

1; Hétfőn reggel 8 órakor lesz a szentmise templomunkban.

2; Ambrosius Énekegyüttes Symbolum acapella koncertje lesz templomunkban csütörtök 18 órakor, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

3; Akik jelentkeztek a bátai zarándoklatra, azoknak tisztelettel jelezzük, hogy csütörtökön délben indulunk a kiskőrösi Városháza oldalától. Megnézzük a homokmégyi, fajszi, bajai Jézus Szíve templomokat, 18 órakor lesz az Eucharisztikus keresztút, majd ünnepi szentmise és körmenet a kegyhelyen. Késő esti órákban érkezünk haza Kiskőrösre. Tisztelettel jelezzük azt is, hogy van még 4 hely az autóbuszon, ha valaki szeretne hozzánk csatlakozni, jelentkezzen a plébánián 1.500Ft előleg befizetésével.

4; Jövő szombat délelőtt szívesen fogadjuk virágfelajánlásaikat az úrnapi díszítéshez, amit előre is hálásan köszönünk. Úrnapján, jövő vasárnap 10 órakor lesz az ünnepi szentmise, mely egyben Szabó Dániel SP piarista atya kiskőrösi újmiséje. Ezen a napon 16 órakor lesz még egy szentmise a Házas Hétvége közösség részére. Mindkét szentmisére szeretettel hívjuk a testvéreket. Külön esti szentmise nem lesz.

5; Soltvadkerten lesz jövő vasárnap 18 órakor Dr. Pribitek László atya aranymiséje, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

6; Hálásan köszönjük a templom díszítésében, a kert rendezésében, a leltár előkészületeiben nyújtott segítséget.

7; Sziénai Szent Katalin imája a Szentháromsághoz

Szentlélek, jöjj a Szívembe! Hatalmaddal vonj magadhoz, igaz Isten! Krisztusom adj nekem szeretetet félelemmel! Őrizz meg minden rossz gondolattól, gyullassz fel a te legédesebb szerelmeddel, hogy minden gond könnyűvé váljék! Szent Atyám, én édes Uram, segíts engem minden cselekedetemben!

Örök Szentháromság, aki fényesség vagy, add, hogy lelkem részesedjék a te világosságodban! Te, aki tűz vagy, részesíts magaddal a tűzben, s ebben a tűzben egyesítsd akaratomat a tieddel. Te, aki bölcsesség vagy, add meg lelkemnek azt a bölcsességet, hogy fel tudja ismerni és meg tudja különböztetni a te igazságodat. Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt; legyen annyira erős, hogy se a gonosz lélek, se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől. Ámen.

2022. június 6-12.

1; Most vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz.

2; Hétfőn reggel 8 órakor lesz a szentmise templomunkban.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a budapesti születésű római katolikus vőlegény Oláh Kálmán, Oláh Kálmán és Újvári Irén fia, valamint a kiskunhalasi születésű római katolikus menyasszony Horváth Erzsébet, Horváth Róbert és Horváth Erzsébet leánya között. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért, akik szombaton kötnek szentségi házasságot templomunkban.

4; Tanévzáró szentmisénk jövő vasárnap 9 órakor lesz, melyre szeretettel hívjuk a tanuló ifjúságot, szülőket, pedagógusokat egyaránt.

5; Ambrosius Énekegyüttes Symbolum acapella koncertje lesz templomunkban június 16-án, csütörtök 18 órakor, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

6; Akik szeretnének június 16-án, csütörtökön az Úrnapja ünnep alkalmából Bátára zarándokolni, tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a plébánián 1.500Ft előleg befizetésével.

7; Úrnapján, június 19-én, vasárnap 10 órakor lesz az ünnepi szentmise, mely egyben Szabó Dániel SP piarista atya kiskőrösi újmiséje. Ezen a napon 16 órakor lesz még egy szentmise a Házas Hétvége közösség részére. Mindkét szentmisére szeretettel hívjuk a testvéreket. Külön esti szentmise nem lesz.

8; Hálásan köszönjük az Oltáriszentség őrzésében, a templom díszítésében, a fűnyírásban, vasalásban nyújtott segítséget.

9; ÖRÖKKÉVALÓ ISTENÜNK, magasztalunk Téged szereteted kiáradásáért, amit a teremtett világnak adtál. Magasztalunk Téged szereteted örömszerző erejéért, ami mindörökre a miénk Szentlelked által: létezésünk kiapadhatatlan forrásában, és minden életben, ami csak mozog a Földön. Dicsőítéseddel van tele ajkunk, értelmünk tisztán lát, szívünkben fellángol a szeretet tüze, mivel újra ránk ragyogsz a Lélek kegyelmével, s a jövő felé fordítod tekintetünket, amit elhoz majd hozzánk szereteted Szentlelke és győzelme
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Skip to content