Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. március 20-26.

 1. A Nagyböjttel kezdetét vette a húsvéti szentgyónás és szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 22-től június 4-ig) tart.
 2. Ezen a hétvégén köszönettel fogadjuk még tartósélelmiszer adományaikat, amelyeket a szentmisék előtt és után adhatnak le a sekrestyében. Az a­dományokat az arra rászorulók részére juttatjuk el. Hálásan kö­szönjük eddigi adományaikat!
 3. Március 20-án 17 órakor érseki szentmise lesz a templombúcsú alkalmából. A búcsúi szentmise után szeretetvendégségre hívjuk az ünneplő Testvéreket. Kérem, aki édes és/vagy sós süteményt tud felajánlani erre az alkalomra, az jelezze számunkra a sekrestyében vagy hivatali időben a Plébánián. A sütemények le­adhatók hétfőn (20-án) hivatali időben a Plébánián.
 4. A férfi imakör következő alkalma március 21-én, az esti szentmise után, 18 órától a Plébánia könyv­tá­rá­ban lesz.
 5. Véradás lesz március 21-22-én 9-13 ó­ra között a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Részletek a Tomori Pál utca fe­lől kihelyezett plakáton.
 6. Március 25-én (szombaton) lesz Urunk születése hírüladásának (Gyümölcsoltó Boldogasszony) fő­ün­ne­pe. A szentmise ezen a napon reggel 8 órakor lesz, melyben lelki adoptálást is végzünk. Kérjük, aki sze­retne ígéretet tenni, az jelentkezzen a sekrestyében vagy hivatali időben a Plébánián.
 7. Március 26-ától (vasárnap) már a nyári időszámítás szerint, 18 órakor kezdődnek az esti szentmisék.
 8. Buszokat indítunk az április 30-ai (vasárnap) pápai szentmisére, amelyet a Szentatya Budapesten a Kos­suth téren mutat be. A buszköltség 5.000 Ft/fő, mely összeget a jelentkezéskor kell befizetni. Jelentkezni hivatali időben lehet a Plébánián. A buszok a Városháza mellől indulnak, gyülekező reggel 4.45 perc­kor, és 5 órai indulással tervezünk. Ezen a napon délelőtti szentmise nem lesz templomunkban. Kérem, a­ki tervez jönni, mielőbb jelentkezzen, nehogy lemaradjon!
 9. Köszönöm a Pedagógusoknak, hogy az elmúlt pénteken be­kapcsolódtak a keresztúti ájtatosság vég­zé­sébe.

2023. március 13-19.

 1. A Nagyböjttel kezdetét vette a húsvéti szentgyónás és szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 22-től június 4-ig) tart.
 2. A mai vasárnaptól (március 12.) jövő hét vasárnapig köszönettel fogadjuk tartósélelmiszer adományaikat, amelyeket a szentmisék előtt és után a sekrestyében vagy a Plébánián adhatnak le hivatali időben. Az a­dományokat az arra rászorulók részére juttatjuk el.
 3. Taizei imaóra lesz templomunkban, március 17-én (pénteken)18 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
 4. Március 20-án 17 órakor érseki szentmise lesz a templombúcsú alkalmából. A búcsúi szentmise után szeretetvendégségre hívjuk az ünneplő Testvéreket. Kérem, aki édes és/vagy sós süteményt tud felajánlani erre az alkalomra, az jelezze számunkra a sekrestyében vagy hivatali időben a Plébánián.
 5. Véradás lesz március 21-22-én 9-13 ó­ra között a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Részletek a Tomori Pál utca fe­lől kihelyezett plakáton.
 6. Március 25-én (szombaton) lesz Urunk születése hírüladásának (Gyümölcsoltó Boldogasszony) fő­ün­ne­pe. A szentmise ezen a napon reggel 8 órakor lesz, melyben lelki adoptálást is végzünk. Kérjük, aki sze­retne ígéretet tenni, az jelentkezzen a sekrestyében vagy a Plébánián.
 7. Buszokat indítunk az április 30-ai (vasárnap) pápai szentmisére, amelyet a Szentatya Budapesten a Kos­suth téren mutat be. A buszköltség 5.000 Ft/fő, mely összeget a jelentkezéskor kell befizetni. Jelentkezni hivatali időben lehet a Plébánián. A buszok a Városháza mellől indulnak, gyülekező reggel 4.45 perc­kor, és 5 órai indulással tervezünk. Ezen a napon délelőtti szentmise nem lesz templomunkban. Kérem, a­ki tervez jönni, mielőbb jelentkezzen, nehogy lemaradjon!
 8. Köszönöm a Kármelita Közösségnek és a Szent József Imacsoportnak, hogy az elmúlt péntekeken be­kapcsolódtak a keresztúti ájtatosság végzésébe.
 9. Köszönöm a segítséget a házaspároknak is, akik a lelkigyakorlatos estéken vállalták a vacsora elő­ké­szí­tését és elkészítését.

2023. március 6-12.

 1. A Nagyböjttel kezdetét vette a húsvéti szentgyónás és szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 22-től június 4-ig) tart.
 2. Vasárnap (4-én) az esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
 3. Nagyböjti lelkigyakorlatunk (triduum) március 9-10-11-én (csütörtök-péntek-szombat) lesz, 17 órától. 16 órától gyónási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: P. Virth József OFM Cap. atya, a má­riabesnyői Nagyboldogasszony bazilika plébánosa.Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit, a nagyböjti ké­szület jegyében!
 4. A betegek kenetének kiszolgáltatása március 11-én (szombat), a 17 órai előesti szentmisében lesz. A szent­ség felvétele előzetes jelentkezéshez és szentgyónáshoz kötött! Minden katolikus, megkeresztelt em­ber ré­szesülhet benne: aki betöltötte a 60. életévét; aki súlyos betegségben van; aki állapotszerűen be­­teg (pl. cukorbeteg, szívbeteg)­­; aki műtét előtt áll; az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik át­; aki már felvette, de ismét beteg, vagy betegsége sú­lyos­bo­dott. Aki a felsorolt feltételek egyikének is megfelel, és szeretné a szentséget felvenni, kérem je­lent­kez­zen a Plébánián hivatali időben vagy a sekrestyében nevének (nők esetében leánykori név is) és lakcí­mének megadásával.
 5. Buszokat indítunk az április 30-ai (vasárnap) pápai szentmisére, amelyet a Szentatya Budapesten a Kos­suth téren mutat be. A buszköltség 5.000 Ft/fő, mely összeget a jelentkezéskor kell befizetni. Jelentkezni hivatali időben lehet a Plébánián. A buszok a Városháza mellől indulnak, gyülekező reggel 4.45 perc­kor, és 5 órai indulással tervezünk. Ezen a napon délelőtti szentmise nem lesz templomunkban. Kérem, a­ki tervez jönni, mielőbb jelentkezzen, nehogy lemaradjon!
 6. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a pénteki szentségimádáskor.

2023. február 27. – 2023. március 5.

 1. A Nagyböjttel kezdetét vette a húsvéti szentgyónás és szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 22-től június 4-ig) tart.
 2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz.  Reggel 8 órától 15 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében. 15 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
 3. Jövő héten a hónap első szombatja lesz. A szentmise előtt 16.30 órától a Loretói litániát i­mád­kozzuk.
 4. Jövő vasárnap az esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
 5. Nagyböjti lelkigyakorlatunk (triduum) március 9-10-11-én (csütörtök-péntek-szombat) lesz, 17 órától. 16 órától gyónási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: P. Virth József OFM Cap. atya, a má­riabesnyői Nagyboldogasszony bazilika plébánosa.Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit, a nagyböjti ké­szület jegyében!
 6. A betegek kenetének kiszolgáltatása március 11-én (szombat), a 17 órai előesti szentmisében lesz. A szent­ség felvétele előzetes jelentkezéshez és szentgyónáshoz kötött! Minden katolikus, megkeresztelt em­ber ré­szesülhet benne: aki betöltötte a 60. életévét; aki súlyos betegségben van; aki állapotszerűen be­­teg (pl. cukorbeteg, szívbeteg)­­; aki műtét előtt áll; az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik át­; aki már felvette, de ismét beteg, vagy betegsége sú­lyos­bo­dott. Aki a felsorolt feltételek egyikének is megfelel, és szeretné a szentséget felvenni, kérem je­lent­kez­zen a Plébánián hivatali időben vagy a sekrestyében nevének (nők esetében leánykori név is) és lakcí­mének megadásával.
 7. Február 21-ével Dr. Bábel Balázs érsek úr elbocsátotta a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye pap­nö­ven­dékei közül László Dániel papnövendéket. Köszönjük Dániel Kiskőrösön végzett szolgálatát!
 8. Hálásan köszönöm a Testvéreknek a templomi terítők cseréjéhez kapott segítséget és a kocsibeálló te­tőcseréjéből származó fahulladék összefűrészelését is.
 9. Isten éltesse a február hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő kedves Testvéreket!

2023. február 20-26.

 1. A Házasság hete alkalmából a 18-ai előesti szentmise és a 19-ei vasárnapi szentmisék után megáldjuk a jegyeseket és a házaspárokat.
 2. A jövő héten Hamvazószerdával kezdetét veszi a Nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmisében és jövő hét vasárnap a délelőtti és esti szentmisék után lesz hamvazkodás.
 3. A böjti fegyelemről: böjt és hústól való megtartóztatás van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E két napon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és csak egyszer szabad jóllakni. Húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad fogyasztani.
  Kötelező hústól való megtartóztatás van a Nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól.
 1. A Nagyböjttel kezdetét veszi a húsvéti szentgyónás és szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 22-től június 4-ig) tart.
 2. A férfi imakör következő alkalma feb­ruár 21-én, az esti szentmise után, 18 órától a Plébánia könyv­tá­rá­ban lesz.
 3. Padlóképes taizei imaóra lesz templomunkban február 24-én, pénteken, 18 órától.
 4. Nagyböjti lelkigyakorlatunk (triduum) március 9-10-11-én (csütörtök-péntek-szombat) lesz, 17 órától. 16 órától gyónási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: P. Virth József OFM Cap. atya, a má­riabesnyői Nagyboldogasszony bazilika plébánosa.Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit, a nagyböjti ké­szület jegyében!
 5. A betegek kenetének kiszolgáltatása március 11-én (szombat), a 17 órai előesti szentmisében lesz. A szent­ség felvétele előzetes jelentkezéshez és szentgyónáshoz kötött! Minden katolikus, megkeresztelt em­ber ré­szesülhet benne: aki betöltötte a 60. életévét; aki súlyos betegségben van; aki állapotszerűen be­­teg (pl. cukorbeteg, szívbeteg)­­; aki műtét előtt áll; az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik át­; aki már felvette, de ismét beteg, vagy betegsége sú­lyos­bo­dott. Aki a felsorolt feltételek egyikének is megfelel, és szeretné a szentséget felvenni, kérem je­lent­kez­zen a Plébánián hivatali időben vagy a sekrestyében nevének (nők esetében leánykori név is) és lakcí­mének megadásával, illetve az előző évben kapott emléklap leadásával.

2023. február 13-19.

 1. Február 13-án, hétfőn, zárszámadó gyűlésre hívom a Képviselőtestületünk tagjait a Plébánia könyvtárába, az esti szentmise után, 18 órától.
 2. Végre megint értjük egymást – Párkapcsolati kommunikáció” címmel tart előadást Pál Feri atya a kiskőrösi Baptista imaházban a Házasság hete keretén belül, február 17-én (pénteken), 18 ó­rától. A belépés ingyenes, de önkéntes támogatásra lehetőséget biztosítanak a Szervezők az este folyamán. Szeretettel várnak Mindenkit az alkalomra!
 3. A Házasság hete alkalmából a 18-ai előesti szentmisén és a 19-ei vasárnapi szentmisék után megáldjuk a jegyeseket és a házaspárokat.
 4. A férfi imakör következő alkalma kivételesen nem a hónap második keddjén lesz, hanem feb­ruár 21-én, az esti szentmise után, 18 órától a Plébánia könyvtárában.
 5. Taizei imaóra lesz templomunkban február 24-én, pénteken, 18 órától.
 6. A szeretet mindent legyőz” címmel tart előadást Dr. Csókay András Istenről, hitről, hivatásról a soltvadkerti Gyöngyház Sportcsarnokban március 24-én (pénteken), 18 ó­rától. Belépő e­lő­vé­tel­ben a Gyöngyház Kulturális Központban kapható, február 28-ig 2.000 Ft/fő, március 1-jétől 2.500 Ft/fő áron. Szeretettel várnak Mindenkit az alkalomra!
 7. Február 10-én, pénteken, megtartottuk hittanosaink farsangját. Köszönöm hitoktatóinknak a szervezésben és a lebonyolításban végzett munkáját. Öröm volt együtt farsangolni.

2023. február 6-12.

 1. A vasárnapi (4-5-én) szentmisék után Balázs-áldásban részesülhetnek a hívek.
 2. A vasárnap (5-én) esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
 3. Február 10-én, pénteken, délután 15-18 óra között farsangi batyus mulatságot tartunk hit­ta­no­sainknak a Plébánia közösségi termében. Kérjük a résztvevőktől, hogy valamilyen nasival vagy szendviccsel és üdítővel járuljanak hozzá a megvendégeléshez. Játékos vetélkedővel, jel­mez­ver­sennyel várjuk a gyerekeket.Kérem, a szervezés megkönnyítéséhez,a részvételről jelezzenek a hitoktatóknak a szülők.
 4. Február 13-án, hétfőn, zárszámadó gyűlésre hívom a Képviselőtestületünk tagjait a Plébánia könyvtárába, az esti szentmise után, 18 órától.
 5. Végre megint értjük egymást – Párkapcsolati kommunikáció” címmel tart előadást Pál Feri atya a kiskőrösi Baptista imaházban a Házasság hete keretén belül, február 17-én (pénteken), 18 ó­rától. A belépés ingyenes, de önkéntes támogatásra lehetőséget biztosítanak a Szervezők az este folyamán. Szeretettel várnak Mindenkit az alkalomra!
 6. A férfi imakör következő alkalma kivételesen nem a hónap második keddjén lesz, hanem feb­ruár 21-én, az esti szentmise után, 18 órától a Plébánia könyvtárában.
 7. Taizei imaóra lesz templomunkban február 24-én, pénteken, 18 órától.
 8. A szeretet mindent legyőz” címmel tart előadást Dr. Csókay András Istenről, hitről, hivatásról a soltvadkerti Gyöngyház Sportcsarnokban március 24-én (pénteken), 18 ó­rától. Belépő e­lő­vé­tel­ben a Gyöngyház Kulturális Központban kapható, február 28-ig 2.000 Ft/fő, március 1-jétől 2.500 Ft/fő áron.  Szeretettel várnak Mindenkit az alkalomra!
 9. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a pénteki szentségimádáskor.

2023. január 30. – 2023. február 5.

 1. Az ökumenikus imaalkalmak záró alkalma: január 29-én (vasárnap) 16 órakor lesz a Római Ka­tolikus Plébániatemplomban. AZ ESTI SZENTMISE A ZÁRÓ IMAALKALOM UTÁN KEZ­DŐ­DIK, VALAMIVEL 17 Ó­RA U­TÁN!
 2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz.  Reggel 8 órától 16 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében. 16 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
 3. Február 2-án, Urunk bemutatásának ünnepén gyertyaszentelés lesz az esti szentmisében. Ké­rem, hogy a hívek a templomban kijelölt helyre tegyék majd a szentelendő gyertyáikat.
 4. Február 3-án, az esti szentmisében Balázs-áldásban részesülhetnek a hívek.
 5. A következő felnőtt hittan február 3-án (pénteken) lesz, 18 órakor a Plébánia könyvtárában.
 6. Jövő héten a hónap első szombatja lesz. A szentmise előtt 16.30 órától a Loretói litániát i­mád­kozzuk.
 7. Jövő vasárnap az esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
 8. A jövő héten még várjuk azon jegyespárok jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2023-ban sze­ret­né­nek há­zas­ságot kötni templomunkban.
 9. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a szombati szentségimádáskor.
 10. Köszönöm a Testvérek segítségét a Betlehem és a templomi karácsonyfa szétbontásában és a templom takarításában.
 11. Ugyancsak hálás vagyok az oltáron lévő virágtál felajánlásáért az adományozó Testvérünknek.
 12. Isten éltesse a január hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő kedves Testvéreket!

2023. január 23-29.

 1. Érsek úr rendelkezése értelmében az évközi 3. vasárnap szentmiséi végén, megírásának 200. évfordulója alkalmából elénekeljük a Magyar Himnuszt.
 2. Január 16-án (hétfőn) vette kezdetét az ökumenikus imaalkalmak sorozata. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket! A hátralévő alkalmak rendje a következőképpen alakul:
  január 23-24-25. (hétfő-kedd-szerda) 18 óra Római Katolikus Plébániatemplom
  január 26-27-28. (csütörtök-péntek-szombat) 18 óra Evangélikus Templom
  ZÁRÓ ALKALOM: január 29. (vasárnap) 16 óra Római Katolikus Plébániatemplom
  AZ ESTI SZENTMISE A ZÁRÓ IMAALKALOM UTÁN KEZDŐDIK, VALAMIVEL 17 Ó­RA U­TÁN!
 1. Hétfőn (23-án) az ökumenikus imaalkalom után kóruspróba lesz a Közösségi teremben.
 2. Főegyházmegyénk szentségimádási rendje szerint január 28-án van egyházközségünk egyik szent­ségimádási napja. Tehát jövő hét szombaton reggel 8 órától délután 16 óráig csendes szent­ség­i­mádás lesz a közösségi teremben. 16 órától közös, csendes szentségimádás lesz a templomban, alatta gyónási lehetőséggel. Kérem, iratkozzunk fel a sekrestyében az Oltáriszentség őrzésére!
 3. Ugyancsak január 28-án (szombaton), délelőtt 8.30 órától kérem a Képviselőtestület és Híveink segítségét a templomi karácsonyfa lebontásában, a díszek és a Betlehem el­pa­ko­lásához, va­la­mint a mun­kálatok utáni takarításban. Kérem, hogy minél többen legyünk, hogy hamarabb végezzünk. A se­gítséget e­lő­re is köszönöm!
 4. Továbbra is várjuk azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2023-ban sze­ret­né­nek há­zas­ságot kötni templomunkban.
 5. Köszönjük, akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egyházi adó”). Aki még nem ren­dezte még meg­teheti hivatali időben, vagy sárga csekken is, ami a sekrestyében vagy a Plé­bá­ni­a­hi­va­talban kérhető.

2023. január 16-22.

 1. Vízkereszt ünnepével kezdetét vette a házszentelések időszaka. Aki szeretné házát meg­szenteltetni, az még holnap jelezheti hivatali időben a Plébániahivatalban.
 2. Hétfőn (16-án) 18 órától kóruspróba lesz a Közösségi teremben.
 3. Január 22-én Isten Igéjének vasárnapja lesz. Ebből az alkalomból a délelőtt 9 órai szentmisében meg­áld­juk a Testvérek Szentírásait. Kérem, hozzuk magunkkal erre az alkalomra a Szent­í­rá­sainkat!
 4. Január 16-án (hétfőn) veszi kezdetét az ökumenikus imaalkalmak sorozata. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket! Az alkalmak rendje a következőképpen alakul:
  január 16-17-18. (hétfő-kedd-szerda) 18 óra Pünkösdi Imaház
  január 19-20-21. (csütörtök-péntek-szombat) 18 óra Baptista Imaház
  január 23-24-25. (hétfő-kedd-szerda) 18 óra Római Katolikus Plébániatemplom
  január 26-27-28. (csütörtök-péntek-szombat) 18 óra Evangélikus Templom
  ZÁRÓ ALKALOM: január 29. (vasárnap) 16 óra Római Katolikus Plébániatemplom
 5. Miseszándékok irathatóak a Plébániahivatalban az új esztendő szentmiséire. Az Érseki Hatóság ren­del­ke­zése értelmében január 1-jétől 4.000 Ft lesz a szentmisék stóladíja.
 6. Továbbra is várjuk azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2023-ban sze­ret­né­nek há­zas­ságot kötni templomunkban.
 7. Köszönjük, akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egyházi adó”). Aki még nem rendezte meg­teheti hivatali időben, vagy sárga csekken is, ami a sekrestyében vagy a Plé­bá­ni­a­hi­va­talban kérhető.
Megszakítás