Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. szeptember 25. – 2023. október 1.

 1. Szeptember 25-én (hétfőn) és 29-én (pénteken) 19 órakor énekkari próbák lesznek a közösségi te­rem­ben.
 2. Szeptember 30-án (szombaton) az előesti szentmise után lesz a grafika szakkör kiállításának meg­nyi­tó­ja. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket! További részleteket a hirdetőtáblán találunk.
 3. Bérmálási felkészítő október 3-án (kedden), ifjúsági hittan október 7-én (szombaton) lesz a közösségi te­remben. Szeretettel hí­vom a bérmálásra készülőket és az ifjúságot az alkalmakra!
 4. Október 28-án (szombaton) 8 órától a temetőkápolna és környékének takarítására, valamint te­me­tő­ta­karításra hívom a kedves Testvéreket. Szeretném, ha mind többen magunkénak éreznénk ezt a feladatot is.
 5. Október 29-én (vasárnap) a 9 órai szentmisében köszöntjük a jubiláns házaspárokat. Kérem, akik ebben az évben kerek házassági évfordulót ünnepelnek, és szeretnének ebben a szentmisében hálát adni Is­tennek eddigi közös házaséletükért, azok jelentkezzenek hivatali időben a Plébánián október 4-ig.
 6. Érsek atya idén tavasszal megalapította a Szent Asztrik Imaszövetséget, melynek küldetése, hogy papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzon. A szövetség rendelkezik papi és világi tagozattal. Az imaszövetség tagjai vállalják, hogy naponta imádkoznak hivatásokért, a szövetség alapító okiratában meghatározott módon. Bátorítok Mindenkit, hogy csatlakozzon a Szövetséghez, imádkozzunk együtt hivatásokért a Fő­egy­házmegyében. Információs és jelentkezési lap elvihető a templomi kis asztalról.
 7. Isten éltesse a szeptember hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő ked­ves Testvéreket!
 8. Hálásan köszönöm a templom díszítéséhez nyújtott kétkezi segítséget.

2023. szeptember 18-24.

 1. Szeptember 18-án (hétfőn) és 22-én (pénteken) 19 órakor énekkari próbák lesznek a közösségi te­rem­ben.
 2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szegedi születésű, evangéli­kus vő­le­gény Slajkó Balázs, Slajkó István és Lomjánszki Erzsébet fia, valamint a benei (Ukrajna) szü­le­tésű, görög ka­to­likus meny­asszony Holozsai Evelin Zsoltivna, Holozsai Zsolt Zsoltovics és Holozsai Mária Ferencivna lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot temp­lo­munk­ban.
 3. Szeptember 24-én (vasárnap) az esti szentmise után megbeszélésre hívjuk a Vándor Evangélium i­ma­kö­rök tagjait. A megbeszélésre a közösségi teremben kerül sor. Kérem, hívjuk és emlékeztessük egymást erre az alkalomra!
 4. Október 28-án (szombaton) 8 órától a temetőkápolna és környékének takarítására, valamint te­me­tő­ta­karításra hívom a kedves Testvéreket. Szeretném, ha mind többen magunkénak éreznénk ezt a feladatot is.
 5. Október 29-én (vasárnap) a 9 órai szentmisében köszöntjük a jubiláns házaspárokat. Kérem, akik ebben az évben kerek házassági évfordulót ünnepelnek, és szeretnének ebben a szentmisében hálát adni Is­tennek eddigi közös házaséletükért, azok jelentkezzenek hivatali időben a Plébánián október 4-ig.
 6. Érsek atya idén tavasszal megalapította a Szent Asztrik Imaszövetséget, melynek küldetése, hogy papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzon. A szövetség rendelkezik papi és világi tagozattal. Az imaszövetség tagjai vállalják, hogy naponta imádkoznak hivatásokért, a szövetség alapító okiratában meghatározott módon. Bátorítok Mindenkit, hogy csatlakozzon a Szövetséghez, imádkozzunk együtt hivatásokért a Fő­egy­házmegyében. Információs és jelentkezési lap elvihető a templomi kis asztalról.
 7. Hálásan köszönöm a templom díszítéséhez nyújtott kétkezi segítséget, virágfelajánlásokat, ado­má­nyo­kat és a plébánia kertjének rendezését és a fűnyírást.

2023. szeptember 11-17.

 1. Szeptember 11-én (hétfőn) 19 órakor énekkari próba lesz a közösségi teremben.
 2. Szeptember 12-én (kedden) 8-13 óra között és 13-án (szerdán) 13-18 óra között VÉRADÁS lesz a Mű­ve­lődési Központban. Aki teheti éljen a szeretet-tettek e lehetőségével is! További részletek a Tomori Pál utca felől kihelyezett plakáton olvashatók!
 3. Szeptember 15-én 18 órakor a bajai Bácskai Kultúrpalotában drogprevenciós estet szerveznek, amelyen szóba kerülnek a fiatalokat veszélyeztető különféle függőségek és devianciák, azok megelőzésének le­he­tősége. Előadók lesznek dr. Szemenyácz János pszichiáter, addiktológus és Szabó Judit református lelkész, addiktológus, a zsibriki drogelvonó intézet vezetője. A beszélgetést Schindler Mátyás atya vezeti.Sze­re­tet­tel várják elsősorban a szülőket, de mindenkit, aki ebben a fontos ügyben tájékozódni szeretne.
 4. Szeptember 17-én (vasárnap) 9 órakor Veni Sancte gitáros szentmise lesz templomunkban. A szentmi­sén Csiszér László szolgál, megáldjuk a gyermekeket és iskolai tanszereiket.
 5. A soltvadkerti Plébánia zarándoklatot szervez Székesfehérvárra, szeptember 30-án. További részleteket a kihelyezett plakátokon találunk.
 6. Október 28-án (szombaton) 8 órától a temetőkápolna és környékének takarítására, valamint te­me­tő­ta­karításra hívom a kedves Testvéreket. Szeretném, ha mind többen magunkénak éreznénk ezt a feladatot is.
 7. Október 29-én (vasárnap) a 9 órai szentmisében köszöntjük a jubiláns házaspárokat. Kérem, akik ebben az évben kerek házassági évfordulót ünnepelnek, és szeretnének ebben a szentmisében hálát adni Is­tennek eddigi közös házaséletükért, azok jelentkezzenek hivatali időben a Plébánián október 4-ig.
 8. Érsek atya idén tavasszal megalapította a Szent Asztrik Imaszövetséget, melynek küldetése, hogy papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzon. A szövetség rendelkezik papi és világi tagozattal. Az imaszövetség tagjai vállalják, hogy naponta imádkoznak hivatásokért, a szövetség alapító okiratában meghatározott módon. Bátorítok Mindenkit, hogy csatlakozzon a Szövetséghez, imádkozzunk együtt hivatásokért a Fő­egy­házmegyében. Információs és jelentkezési lap elvihető a templomi kis asztalról.
 9. Hálásan köszönöm a díszítéséhez nyújtott kétkezi segítséget, virágfelajánlásokat, adományokat és a plébánia kertjének rendezését.

2023. szeptember 4-10.

 1. A Máriakönnyei (vodicai) nagybúcsú 2023. szeptember 9-10-én lesz. Részletek a hirdetőtáblán kihelyezett plakáton.
 2. Szeptember 9-én (szombat), hajnali 4.45 órakor indul Soltvadkert-Selymesről a Szent Imre zarándoklat. További részleteket a kihelyezett plakátokon olvashatunk.
 3. Szeptember 10-én, a 9 órai szentmisében terménybetakarítási hálaadás lesz. Akik szívesen hoz­zá­já­rul­nak kertjük terményeivel az ünnephez, azok előtte napon, szombaton 8-11 óra között hozhatják el fel­a­ján­lásaikat a sekrestyébe a Rákóczi Ferenc utcai bejárat felől.
 4. Szeptember 12-én (kedden) 8-13 óra között és 13-án (szerdán) 13-18 óra között VÉRADÁS lesz a Mű­ve­lődési Központban. Aki teheti éljen a szeretet-tettek e lehetőségével is! További részletek a Tomori Pál utca felől kihelyezett plakáton olvashatók!
 5. Szeptember 15-én 18 órakor a bajai Bácskai Kultúrpalotában drogprevenciós estet szerveznek, amelyen szóba kerülnek a fiatalokat veszélyeztető különféle függőségek és devianciák, azok megelőzésének le­he­tősége. Előadók lesznek dr. Szemenyácz János pszichiáter, addiktológus és Szabó Judit református lelkész, addiktológus, a zsibriki drogelvonó intézet vezetője. A beszélgetést Schindler Mátyás atya vezeti.Sze­re­tet­tel várják elsősorban a szülőket, de mindenkit, aki ebben a fontos ügyben tájékozódni szeretne.
 6. Szeptember 17-én (vasárnap) 9 órakor Veni Sancte gitáros szentmise lesz templomunkban. A szentmi­sén Csiszér László szolgál, megáldjuk a gyermekeket és iskolai tanszereiket.
 7. A soltvadkerti Plébánia zarándoklatot szervez Székesfehérvárra, szeptember 30-án. További részleteket a kihelyezett plakátokon találunk.
 8. Hálásan köszönöm az elsőpénteki egésznapos szentségimádáskor vállalt Oltáriszentség-őrzést; a temp­lom díszítésében és díszítéséhez nyújtott kétkezi segítséget és a virágfelajánlásokat; a plébánia udvarán történt fűnyírást; a plébánia udvarának, közösségi termének és utcafrontjának takarítását és rendezését.

2023. augusztus 28. – 2023. szeptember 3.

 1. Jövő héten a hónap első péntekje lesz. 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi te­rem­ben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében! 17 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
 2. A Máriakönnyei (vodicai) nagybúcsú 2023. szeptember 9-10-én lesz. Részletek a hirdetőtáblán kihelyezett plakáton.
 3. Szeptember 9-én (szombat), hajnali 4.45 órakor indul Soltvadkert-Selymesről a Szent Imre zarándoklat. További részleteket a kihelyezett plakátokon olvashatunk.
 4. Szeptember 10-én, a 9 órai szentmisében terménybetakarítási hálaadás lesz. Akik szívesen hoz­zá­já­rul­nak kertjük terményeivel az ünnephez, azok előtte napon, szombaton 8-11 óra között hozhatják el fel­a­ján­lásaikat a sekrestyébe a Rákóczi Ferenc utcai bejárat felől.
 5. Szeptember 17-én (vasárnap) 9 órakor Veni Sancte gitáros szentmise lesz templomunkban. A szentmi­sén Csiszér László szolgál, megáldjuk a gyermekeket és iskolai tanszereiket.
 6. A soltvadkerti Plébánia zarándoklatot szervez Székesfehérvárra, szeptember 30-án. További részleteket a kihelyezett plakátokon találunk.
 7. Isten éltesse az augusztus hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő ked­ves Testvéreket!
 8. Hálásan köszönöm az énekkar szolgálatát a 20-ai ünnepi szentmisén, és Dobo Anita kántorasszony fel­készítő és levezénylő munkáját.
 9. Köszönöm a templom díszítésében és díszítéséhez nyújtott kétkezi segítséget és a virágfelajánlást.

2023. augusztus 21-27.

 1. Augusztus 20-án (vasárnap) délelőtt 9 órakor városunk főterén ünnepi szentmisében emlékezünk meg az államalapításról. A szentmise után városi megemlékezés, kenyér- és borszentelés lesz. A szentmisén és azt követően Plébániánk kórusa szolgál. Felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel hívom és várom a Testvéreket!
 2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, evangéli­kus vő­le­gény Völgyesvári Ádám, Völgyesvári Sándor és Domonyi Éva fia, valamint a szegedi szü­le­tésű, római ka­to­likus meny­asszony Domonyi Katalin, Domonyi László és Borbényi Katalin lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 3. A Máriakönnyei (vodicai) nagybúcsú 2023. szeptember 9-10-én lesz. Részletek a hirdetőtáblán kihelyezett plakáton.
 4. Szeptember 9-én (szombat), hajnali 4.45 órakor indul Soltvadkert-Selymesről a Szent Imre zarándoklat. További részleteket a kihelyezett plakátokon olvashatunk.

2023. augusztus 14-20.

 1. Augusztus 14-én és 18-án (hétfőn és pénteken) 19 órától énekkari próbák lesznek a közösségi te­rem­ben.
 2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a bajai születésű, római katoli­kus vő­le­gény Horváth Zsolt, Horváth József és Burány Katalin fia, valamint a bajai szü­le­tésű, ortodox meny­asszony Ladnyik Anna, Ladnyik Béla János és Jelasity Jovánka lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik csütörtökön kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 3. Augusztus 20-án (vasárnap) délelőtt 9 órakor városunk főterén ünnepi szentmisében emlékezünk meg az államalapításról. A szentmise után városi megemlékezés, kenyér- és borszentelés lesz. A szentmisén és azt követően Plébániánk kórusa szolgál. Felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel hívom és várom a Testvéreket!

2023. augusztus 7-13.

 1. Augusztus 7-én és augusztus 11-én (hétfőn és pénteken) 19 órától énekkari próbák lesznek a közösségi te­rem­ben.
 2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, római katoli­kus vő­le­gény Bengő Dávid, Bengő Mihály és Nagy Mária fia, valamint a calumpit-i (Fülöp-szigetek) szü­le­tésű, ró­mai katolikus meny­asszony Tracy Ann Domingo Agustin, Crispin Agustin és Teresita Domingo lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 3. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, evangéli­kus vő­le­gény Bánáti Ákos, Bánáti István és Németh Anikó fia, valamint a kecskeméti szü­le­tésű, római katolikus meny­asszony Fischer Boglárka Mónika, Fischer László és Bereczki Mónika Erzsébet lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 4. Közeleg őrségi zarándoklatunk időpontja, mely augusztus 10-11-12-én (csütörtök-péntek-szombat) lesz. 10-én reggel 7.45 órától van gyülekező a Városháza melletti buszmegállóban és 8 órakor indul a bu­szunk. Néhány előzetes információról is szeretnénk tájékoztatást adni indulás előtt, ezért augusztus 6-án (vasárnap) az esti szentmise után megbeszélésre hívjuk a jelentkezőket ide a templomba.
 5. Augusztus 20-án (vasárnap) délelőtt 9 órakor városunk főterén ünnepi szentmisében emlékezünk meg az államalapításról. A szentmise után városi megemlékezés, kenyér- és borszentelés lesz. A szentmisén és azt követően Plébániánk kórusa szolgál. Felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel hívom és várom a Testvéreket!
 6. Hálásan köszönöm a Contini koncert előkészületeihez és annak lebonyolításához kapott segítséget és az Ol­táriszentség őrzésének vál­lalását az elsőpénteki szentségimádáskor.

2023. július 31. – 2023. augusztus 6.

 1. Július 31-én és augusztus 4-én (hétfőn és pénteken) 19 órától énekkari próbák lesznek a közösségi te­rem­ben.
 2. Augusztus 1-jén (kedden) 18 órától a Magyar Continental Singers, 12-16 éves fiatalokból szerveződő Contini csapata ad koncertet templomunkban, „Én Vagyok!” címmel. A belépés díjtalan, de lehetőség lesz tá­mogatni a szolgálókat missziójukban egy gyűjtés keretében, illetve a CD-ik, DVD-ik és könyveik is el­ér­he­tőek lesznek a koncert alkalmával. Szeretettel hívunk és várunk Minden érdeklődőt!
 3. Jövő héten a hónap első péntekje lesz. 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi te­rem­ben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében! 17 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
 4. Közeleg őrségi zarándoklatunk időpontja, mely augusztus 10-11-12-én (csütörtök-péntek-szombat) lesz. 10-én reggel 7.45 órától van gyülekező a Városháza melletti buszmegállóban és 8 órakor indul a bu­szunk. Néhány előzetes információról is szeretnénk tájékoztatást adni indulás előtt, ezért augusztus 6-án (vasárnap) az esti szentmise után megbeszélésre hívjuk a jelentkezőket ide a templomba.
 5. Első vasárnapi szentségimádásunk egy héttel később, augusztus 13-án, az esti szentmise után, 19 órakor lesz.
 6. Isten éltesse a július hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő ked­ves Testvéreket!
 7. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vál­lalását a múlt hét vasárnapi szentségimádáskor.

2023. július 24-30.

 1. Július 24-én és 28-án (hétfőn és pénteken) 19 órától énekkari próbák lesznek a közösségi teremben.
 2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a gentoftei (Dánia) születésű, evangéli­kus vő­le­gény Adam Rietti, Avner Rietti és Anne Gurlig Lynegaard Henningsen fia, valamint a kecskeméti szü­le­tésű, római katolikus meny­asszony Madácsi Dorina, Madácsi Antal és Végh Edit lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 3. Augusztus 1-jén (kedden) 18 órától a Magyar Continental Singers, 12-16 éves fiatalokból szerveződő Contini csapata ad koncertet templomunkban, „Én Vagyok!” címmel. A belépés díjtalan, de lehetőség lesz tá­mogatni a szolgálókat missziójukban egy gyűjtés keretében, illetve a CD-ik, DVD-ik és könyveik is el­ér­he­tőek lesznek a koncert alkalmával. Kérem, akinek lehetősége van a fellépők elszállásolásában segíteni, az jelentkezzen bővebb információkért!
 4. Közeleg őrségi zarándoklatunk időpontja, mely augusztus 10-11-12-én (csütörtök-péntek-szombat) lesz. 10-én reggel 7.45 órától van gyülekező a Városháza melletti buszmegállóban és 8 órakor indul a bu­szunk. Néhány előzetes információról is szeretnénk tájékoztatást adni indulás előtt, ezért augusztus 6-án (vasárnap) az esti szentmise után megbeszélésre hívjuk a jelentkezőket ide a templomba.
 5. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
 6. Hálásan kö­szönöm a Testvéreknek:
  • a templom díszítéséhez kapott adományokat.
  • a templom virágdíszítését.
Megszakítás