Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. január 23-29.

 1. Érsek úr rendelkezése értelmében az évközi 3. vasárnap szentmiséi végén, megírásának 200. évfordulója alkalmából elénekeljük a Magyar Himnuszt.
 2. Január 16-án (hétfőn) vette kezdetét az ökumenikus imaalkalmak sorozata. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket! A hátralévő alkalmak rendje a következőképpen alakul:
  január 23-24-25. (hétfő-kedd-szerda) 18 óra Római Katolikus Plébániatemplom
  január 26-27-28. (csütörtök-péntek-szombat) 18 óra Evangélikus Templom
  ZÁRÓ ALKALOM: január 29. (vasárnap) 16 óra Római Katolikus Plébániatemplom
  AZ ESTI SZENTMISE A ZÁRÓ IMAALKALOM UTÁN KEZDŐDIK, VALAMIVEL 17 Ó­RA U­TÁN!
 1. Hétfőn (23-án) az ökumenikus imaalkalom után kóruspróba lesz a Közösségi teremben.
 2. Főegyházmegyénk szentségimádási rendje szerint január 28-án van egyházközségünk egyik szent­ségimádási napja. Tehát jövő hét szombaton reggel 8 órától délután 16 óráig csendes szent­ség­i­mádás lesz a közösségi teremben. 16 órától közös, csendes szentségimádás lesz a templomban, alatta gyónási lehetőséggel. Kérem, iratkozzunk fel a sekrestyében az Oltáriszentség őrzésére!
 3. Ugyancsak január 28-án (szombaton), délelőtt 8.30 órától kérem a Képviselőtestület és Híveink segítségét a templomi karácsonyfa lebontásában, a díszek és a Betlehem el­pa­ko­lásához, va­la­mint a mun­kálatok utáni takarításban. Kérem, hogy minél többen legyünk, hogy hamarabb végezzünk. A se­gítséget e­lő­re is köszönöm!
 4. Továbbra is várjuk azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2023-ban sze­ret­né­nek há­zas­ságot kötni templomunkban.
 5. Köszönjük, akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egyházi adó”). Aki még nem ren­dezte még meg­teheti hivatali időben, vagy sárga csekken is, ami a sekrestyében vagy a Plé­bá­ni­a­hi­va­talban kérhető.

2023. január 16-22.

 1. Vízkereszt ünnepével kezdetét vette a házszentelések időszaka. Aki szeretné házát meg­szenteltetni, az még holnap jelezheti hivatali időben a Plébániahivatalban.
 2. Hétfőn (16-án) 18 órától kóruspróba lesz a Közösségi teremben.
 3. Január 22-én Isten Igéjének vasárnapja lesz. Ebből az alkalomból a délelőtt 9 órai szentmisében meg­áld­juk a Testvérek Szentírásait. Kérem, hozzuk magunkkal erre az alkalomra a Szent­í­rá­sainkat!
 4. Január 16-án (hétfőn) veszi kezdetét az ökumenikus imaalkalmak sorozata. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket! Az alkalmak rendje a következőképpen alakul:
  január 16-17-18. (hétfő-kedd-szerda) 18 óra Pünkösdi Imaház
  január 19-20-21. (csütörtök-péntek-szombat) 18 óra Baptista Imaház
  január 23-24-25. (hétfő-kedd-szerda) 18 óra Római Katolikus Plébániatemplom
  január 26-27-28. (csütörtök-péntek-szombat) 18 óra Evangélikus Templom
  ZÁRÓ ALKALOM: január 29. (vasárnap) 16 óra Római Katolikus Plébániatemplom
 5. Miseszándékok irathatóak a Plébániahivatalban az új esztendő szentmiséire. Az Érseki Hatóság ren­del­ke­zése értelmében január 1-jétől 4.000 Ft lesz a szentmisék stóladíja.
 6. Továbbra is várjuk azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2023-ban sze­ret­né­nek há­zas­ságot kötni templomunkban.
 7. Köszönjük, akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egyházi adó”). Aki még nem rendezte meg­teheti hivatali időben, vagy sárga csekken is, ami a sekrestyében vagy a Plé­bá­ni­a­hi­va­talban kérhető.

2023. január 9. – 2023. január 15.

 1. A ma esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
 2. A férfi imakör kö­vet­kező alkalma január 10-én (kedden), 18 órakor lesz a Plébánia Könyv­tá­rá­ban.
 3. Vízkereszt ünnepével kezdetét veszi a házszentelések időszaka. Kérem, aki szeretné házát meg­szenteltetni, az jelezze hivatali időben a Plébániahivatalban legkésőbb január 16-ig.
 4. Január 22-én Isten igéjének vasárnapja lesz. Ebből az alkalomból a délelőtt 9 órai szentmisében meg­áld­juk a Testvérek Szentírásait. Kérem, hozzuk magunkkal erre az alkalomra a Szent­í­rá­sainkat!
 5. Miseszándékok irathatóak a Plébániahivatalban az új esztendő szentmiséire. Az Érseki Hatóság ren­del­ke­zése értelmében január 1-jétől 4.000 Ft lesz a szentmisék stóladíja.
 6. Továbbra is várjuk azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2023-ban sze­ret­né­nek há­zas­ságot kötni templomunkban.
 7. Köszönjük, akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egyházi adó”). Aki még nem rendezte meg­teheti hivatali időben, vagy sárga csekken is, ami a sekrestyében vagy a Plé­bá­ni­a­hi­va­talban kérhető.
 8. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a pénteki szentségimádáskor.

2023. január 2-8.

 1. Jövő héten a hónap első péntekje lesz.  Reggel 8 órától 16 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében. 16 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási lehetőséggel.
 2. Pénteken Urunk megjelenése (Vízkereszt) főünnepe lesz, a szentmisében vízszenteléssel. Vihetünk ma­gunkkal haza a szenteltvízből, ha hozunk magunkkal tiszta flakont. Elkerülendő a szenteltvíz babonás cé­lokra történő használata, ezért aki visz magával haza ebből a szentelményből, annak egy rövid ismertetőt is a­dunk a szenteltvíz helyes használatáról.
 3. Jövő héten a hónap első szombatja lesz. A szentmise előtt 9.30 órától a Loretói litániát i­mád­kozzuk.
 4. Jövő vasárnap az esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
 5. Miseszándékok irathatóak a Plébániahivatalban az új esztendő szentmiséire. Az Érseki Hatóság ren­del­ke­zése értelmében január 1-jétől 4.000 Ft lesz a szentmisék stóladíja.
 6. Várjuk azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2023-ban szeretnének há­zas­ságot kötni templomunkban.
 7. Vízkereszt ünnepével kezdetét veszi a házszentelések időszaka. Kérem, aki szeretné házát megszenteltetni, az jelezze hivatali időben a Plébániahivatalban legkésőbb január 16-ig.
 8. Köszönjük, akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egyházi adó”). Aki még nem rendezte meg­teheti hivatali időben, vagy sárga csekken is, ami a sekrestyében vagy a Plébániahivatalban kérhető.
 9. Isten éltesse a december hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­neplő kedves Testvéreket!
 10. Hálásan köszönöm az elmúlt évben Plébániánkat támogató jó szándékú emberek, vállalkozások fel­a­jánlásait, minden segítségét és odaadó tevékenységét, legyen szó anyagi, kétkezi vagy bármilyen más segítségről, szolgálatról, amellyel Plébániánk működéséhez, életéhez hozzájárultak. A jó Isten ju­tal­mazza meg minden jó­sá­gukat!

2022. december 26. – 2023. január 1.

 1. Jövő héten keddtől péntekig nem lesznek szentmisék templomunkban.
 2. Jövő héten a Plébániahivatal zárva tart.
 3. Hálásan köszönöm a Testvérek segítségét: az élelmiszeradományok rászorulókhoz történt kiszállításában; a fenyőfafelajánlást, szállítást, elhelyezést és díszítést. A templomtakarítást, a betlehemek összeállítását. Az Elektro Favorit üzlet felajánlását. Mindenkinek és minden szolgálatát, akik és amivel szebbé tették a közösségi ünneplésünk.

Nagyon fontos, hogy gesztusokat tegyünk egymásnak. Jé­zus Krisztus kétezer évvel ezelőtt nem várta a mennyek­ben duzzogva, hogy majd az emberiség bocsánatot kér, hanem eljött közénk. Gyönyörű ez a karácsonyi gesztus. Gyönyörű, hogy nem mondja: most dolgom van a mennyek országában, rohanok, ti viselkedjetek addig – hanem ráér, köztünk van, bújócskázik, kergetőzik a gyerekekkel, zarándokolni jár a szüleivel. Nagyon fontosak ezek a gesztusok, hogy egymás iránt is merjük kimutatni szeretetünket.

Böjte Csaba

Áldott, békés, szent Karácsonyt kívánunk minden kedves Testvérünknek!

2022. december 19-25.

 1. December 18-án, vasárnap, délután 16.30 órától kerül sor az adventi koszorú negyedik gyertyájának meg­gyújtására a város főterén. Szeretettel várják a Testvéreket!
 2. December 22-én, csütörtökön, 8 órától fenyőfaállítás és nagytakarítás lesz templomunkban. Kérem a Testvérek se­gít­ségét a templom ünnepi előkészítésében! 23-án 9 órától a fadíszítéshez is számítunk a Test­vérek se­gít­sé­gére!
 3. Akik lelki adoptációs ígéretet tettek március 25-én, azokat szeretettel hívom december 25-én reggel a 8 órai szentmisére, ahol közösen zárjuk az imádságot.
 4. 2023-as kalendáriumok, falinaptárak, gyermeknaptárak, képeslapok, karácsonyi gyertyák, vallásos könyvek és egyéb kegytárgyak továbbra is kaphatók hivatali időben a Plé­bá­ni­a­hi­va­tal­ban.
 5. Köszönjük, akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egyházi adó”). Aki még nem rendezte megteheti hivatali időben, vagy sárga csekken is, ami a sekrestyében vagy a Plébániahivatalban kérhető.
 6. Templomi gyóntatási időpontok a jövő héten:
  hétfő   7.30 – 8.30 óra
  kedd    7.30 – 8.30 óra
  szerda  18.15 – 19.15 óra
  péntek 17-18 óra
 7. A Plébánián hivatali ügyeket intézni ebben az évben már csak 19-én és 21-én lehet.
 8. Az elmúlt egy hétben is sok minden történt Plébániánkon: köszönöm a Testvérek tartós élelmiszer a­do­má­nyait, azok célba juttatását; a szülői „kimenőhöz” kapott segítséget; a roráte szentmiséket követő agapék előkészítését; a templomi párnák megerősítését; a Luca-napi búza elvetését; az óvodások fogadásában kapott segítséget és a mézeskalács sütéshez szükséges dolgok előkészítését, a felajánlásokat, illetve annak lebonyolításában kapott segítséget.

2022. december 12-18.

 1. Véradás lesz december 13-14-én 9-13 ó­ra között a Petőfi Sándor Művelődési Központban, és december 14-én 14-17 óra között az Ungvári Works Kft. Szendrey utcai épületében. Részletek a Tomori Pál utca fe­lől kihelyezett plakáton.
 2. A férfi imakör kö­vet­kező alkalma december 13-án (kedden), 18 órakor lesz a Plébánia Könyvtárában.
 3. Jövő héten elmaradnak a ministráns-foglalkozás, a bérmálási felkészítő és a felnőtt hittan alkalmai. A felnőtt hittan január második felében folytatódik.
 4. Pénteken 16-20 óra között „KIMENŐ”-t hirdetünk a Szülőknek. Aki ez idő alatt szeretné a karácsony e­lőtti teendőit végezni, játékos gyermekfelügyeletet biztosítunk a Plébánia közösségi termében. Szeretettel hívjuk és várjuk elsősorban az 5-14 éves korú gyer­me­ke­ket.
 5. Szombaton 9-12 óráig mézeskalács készítésre hívjuk a gyerekeket a Plébánia közösségi ter­mébe.
 6. December 18-án, advent 4. vasárnapján a kecskeméti Ciróka Bábszínház József mondá Máriának című karácsonyi bábjátékára szervezünk egy buszt gyermekeknek és Családoknak. Ezen a vasárnapon a délelőtti szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A bábelőadás fél 11 órakor kezdődik, 9 órai indulással tervezünk. A bábelőadás után 1-1,5 órás látogatást tervezünk az adventi vásárban, Kecskemét főterén. Az e­lő­a­dásra 1.400 Ft a jegy. Az utazás költségeit a Plébánia állja. Jelentkezni a Plébánián lehet hi­va­tali időben, a részvételi díj be­fi­ze­tésével. Helyek már csak korlátozott számban!
 7. December 22-én 8 órától fenyőfaállítás és nagytakarítás lesz templomunkban. Kérem a Testvérek se­gít­ségét a templom ünnepi előkészítésében! 23-án 9 órától a fadíszítéshez is számítunk a Testvérek se­gít­sé­gére!
 8. 2023-as kalendáriumok, falinaptárak, gyermeknaptárak, képeslapok, karácsonyi gyertyák, vallásos könyvek és egyéb kegytárgyak továbbra is kaphatók hivatali időben a Plé­bá­ni­a­hi­va­tal­ban.
 9. Köszönjük, akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egyházi adó”). Aki még nem rendezte megteheti hivatali időben, vagy sárga csekken is.
 10. Kérem az Új Ember és Keresztény Élet előfizetőket, hogy legkésőbb a jövő hét folyamán jelezzék, i­gény­lik-e a továbbiakban a hetilapokat. Az Új Ember éves előfizetési díja 2023-ra: 18.720 Ft. A Keresztény Élet éves e­lő­fizetési díja 2023-ra: 19.200 Ft

2022. december 5-11.

 1. ELŐESTI SZENTMISÉN HIRDETNI: Vasárnap Szent Miklós püspök ajándékokkal érkezik temp­lo­munkba, a 9 órai szentmisén.
 2. ELŐESTI ÉS REGGELI SZENTMISÉN HIRDETNI: A vasárnap esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
 3. Jövő héten elmaradnak a ministráns-foglalkozás, a bérmálási felkészítő és a felnőtt hittan alkalmai.
 4. Pénteken 16-20 óra között „KIMENŐ”-t hirdetünk a Szülőknek. Aki ez idő alatt szeretné a karácsony e­lőtti teendőit végezni, játékos gyermekfelügyeletet biztosítunk a Plébánia közösségi termében, amit a Rá­kó­czi F. utca felől közelíthetnek meg. Szeretettel hívjuk és várjuk elsősorban az 5-14 éves korú gyer­me­ke­ket. Kérjük, hogy zseblámpát hozzanak magukkal a gyerekek, amire az egyik feladatnál lesz szükségük.
 5. Jövő héten folytatódnak az ifjúsági hittan alkalmai.
 6. Az elsőáldozók bemutatása december 11-én lesz a 9 órai szentmise keretében. Külön időpontban nem tartunk próbát, hanem kérjük, hogy a gyerekek a szentmise előtt 8.15 órára érkezzenek meg a temp­lomba, hogy a kis szertartást átbeszéljük a szentmise előtt.
 7. Már most hirdetjük, hogy december 18-án, advent 4. vasárnapján a kecskeméti Ciróka Bábszínház József mondá Máriának című karácsonyi bábjátékára szervezünk egy buszt gyermekeknek és Családoknak. Karácsonyi játékukkal az ismert bibliai történetet elevenítik fel, régi betlehemes hagyományok meg­ú­jí­tá­sá­val. A fényhozó Jézuska születését József, az asztalos-ácsmester meséli el. Ezen a vasárnapon a délelőtti szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A bábelőadás fél 11 órakor kezdődik, 9 órai indulással tervezünk. A bábelőadás után 1-1,5 órás látogatást tervezünk az adventi vásárban, Kecskemét főterén. Az e­lő­a­dásra 1.400 Ft a jegy. Az utazás költségeit a Plébánia állja. Jelentkezni a sekrestyében és a Plébánián lehet hivatali időben, a részvételi díj befizetésével.
 8. 2023-as kalendáriumok, falinaptárak, gyermeknaptárak, képeslapok, karácsonyi gyertyák, vallásos könyvek és egyéb kegytárgyak továbbra is kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plé­bá­ni­a­hi­va­tal­ban.
 9. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a pénteki szentségimádáskor, és a temp­lom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget.

2022. november 28. – 2022. december 4.

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

 1. A következő kóruspróba hétfőn, 17.45 órától lesz. A felnőtt hittan december 2-án (pénteken) elmarad.
 2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz.  Reggel 8 órától 15 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében. 15 ó­rá­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás gyónási lehetőséggel.
 3. Jövő héten a hónap első szombatja lesz. Az előesti szentmise előtt 16.30 órától a Loretói litániát i­mád­kozzuk.
 4. Jövő vasárnap az esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
 5. Jövő héten elmaradnak a ministráns-foglalkozás, a bérmálási felkészítő és az ifjúsági hittan alkalmai is.
 6. Adventi lelkigyakorlatunk december 1-2-3-án (csütörtök-péntek-szombat) lesz, 17 órától. 16 órától gyó­nási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: Nagy Attila kecskeméti piarista házfőnök. Sze­retettel hívunk és várunk Mindenkit, az adventi készület jegyében!
 7. Jövő vasárnap Szent Miklós püspök ajándékokkal érkezik templomunkba, a 9 órai szentmisén.
 8. Az elsőáldozók bemutatása december 11-én lesz a 9 órai szentmise keretében.
 9. Már most hirdetjük, hogy december 18-án, advent 4. vasárnapján a kecskeméti Ciróka Bábszínház József mondá Máriának című karácsonyi bábjátékára szervezünk egy buszt gyermekeknek és Családoknak. Karácsonyi játékukkal az ismert bibliai történetet elevenítik fel, régi betlehemes hagyományok meg­ú­jí­tá­sá­val. A fényhozó Jézuska születését József, az asztalos-ácsmester meséli el. Ezen a vasárnapon a délelőtti szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A bábelőadás fél 11 órakor kezdődik, 9 órai indulással tervezünk. A bábelőadás után 1-1,5 órás látogatást tervezünk az adventi vásárban, Kecskemét főterén. Az e­lő­a­dásra 1.400 Ft a jegy. Az utazás költségeit a Plébánia állja. Jelentkezni a sekrestyében és a Plébánián lehet hivatali időben, a részvételi díj befizetésével.
 10. 2023-as kalendáriumok, falinaptárak, gyermeknaptárak, képeslapok, karácsonyi gyertyák, egyéb kegytárgyak továbbra is kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plé­bá­ni­a­hi­va­tal­ban.
 11. Hálásan köszönöm a temp­lom dí­szí­tésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi, valamint a Plébánia kert­jében történt munkálatokhoz kapott segítségeket! Hálával gondolok az adventi koszorúkötés segítőire is!
 12. Isten éltesse az november hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­neplő kedves Testvéreket!

2022. november 21-27.

 1. Az e vasárnapi perselyadományokat a helyi és az egyházmegyei Karitász támogatására gyűjt­jük. Kérjük a Testvérek önzetlen tá­mo­gatását!
 2. A következő felnőtt hittan november 25-én (pénteken) lesz, 18 órakor a Plébánia könyvtárában.
 3. Jövő héten folytatódnak a ministráns-foglalkozás, a bérmálási felkészítő és az ifjúsági hittan alkalmai is. Szeretettel hívom és várom az újonnan csatlakozókat is!
 4. Adventi koszorúkötésre hívjuk és várjuk hittanosainkat a Közösségi terembe november 26-án (szom­ba­ton) 9-12 óra között. A koszorúkötéssel kapcsolatos információkat a hittanosok megkapták a hitoktatóiktól. Ahhoz, hogy milyen létszámmal számoljunk, kérjük a Szülők vissza­jel­zését az információs la­pon leírt mó­don. Az elkészült koszorúkat megáldjuk. A délelőtt folyamán kemencében frissen sült fi­nom­sá­gokkal várjuk a gyermekeket, fiatalokat.
 5. Adventi lelkigyakorlatunk december 1-2-3-án (csütörtök-péntek-szombat) lesz, 17 órától. 16 órától gyó­nási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: Nagy Attila kecskeméti piarista házfőnök. Sze­retettel hívunk és várunk Mindenkit, az adventi készület jegyében!
 6. Már most hirdetjük, hogy december 18-án, advent 4. vasárnapján a kecskeméti Ciróka Bábszínház József mondá Máriának című karácsonyi bábjátékára szervezünk egy buszt gyermekeknek és Családoknak. Karácsonyi játékukkal az ismert bibliai történetet elevenítik fel, régi betlehemes hagyományok meg­ú­jí­tá­sá­val. A fényhozó Jézuska születését József, az asztalos-ácsmester meséli el. Ezen a vasárnapon a délelőtti szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A bábelőadás fél 11 órakor kezdődik, 9 órai indulással tervezünk. A bábelőadás után 1-1,5 órás látogatást tervezünk az adventi vásárban, Kecskemét főterén. Az e­lő­a­dásra 1.400 Ft a jegy. Az utazás költségeit a Plébánia állja. Jelentkezni a sekrestyében és a Plébánián lehet hivatali időben, a részvételi díj befizetésével.
 7. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak, képeslapok, karácsonyi gyertyák továbbra is kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban a készlet erejéig.
 8. Hálásan köszönöm a temp­lom dí­szí­tésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget, valamint a Plébánia és a szolgálati lakás udvarán történt munkálatokhoz kapott segítségeket!
Megszakítás