Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. január 11-17.

1; Akik szeretnék vízkereszt ünnepe alkalmából otthonaikra Isten áldását kérni, a házszentelés időpontjának egyeztetése miatt, tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a plébánián.

2; Akik szeretnék az egyházi újságokat az újesztendőben előfizetni, szíveskedjenek jelezni a plébánián vagy a sekrestyében. Akik eddig is előfizetők voltak, ők automatikusan azok is maradnak, nekik nem kell külön jelentkezni.

3; A mostani helyzetre való tekintettel elmaradnak az ökumenikus imaalkalmak. Részletes tájékoztatást a templomunk hirdetőtábláján olvashatnak a kedves testvérek.

Urunk megkeresztelkedése

Ma Krisztus a Jordán folyó medrébe lépett, hogy lemossa a világ bűnét, hiszen ezért jött ő e világra, amint maga János is tanúsítja: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit (Jn 1, 29). Ma a szolga fogadja Urát, az ember Istent, János Krisztust; fogadja, hogy bocsánatot nyerjen, és nem azért, hogy bocsánatot adjon.

Ma, miként a Próféta mondja: Az Úr szava zúg a vizek árján (Zsolt 28, 3). Miféle szó ez? Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik (Mt 3, 17).

Ma a Szentlélek galamb képében ott lebeg a vizek felett; miként az a másik galamb Noénak tudomására hozta, hogy a vízözön elvonult a világról, úgy most ennek a galambnak megjelenése jelezze, hogy véget ért a világ szüntelen hajótörése.”

(Aranyszavú Szent Péter püspök beszédeiből)


Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt elment Keresztelő Jánoshoz, és a bűnbánati alámerítést vette magára. Jézus keresztelkedése epifánia, Istenségének jele, igent mond az Atya akaratára. Az ég megnyílt, a Szentlélek leereszkedett Jézusra és az Atya szózata hallatszott az égből: “Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” (Mt  3,17)

Jézus megkeresztelésénél az Atya hangja, a Szentlélek galamb alakjában való leereszkedése a megtestesült második isteni személy fölé, a Szentháromság bemutatása.

Mindenható, örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett Fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. (Jézus Szíve Ferences Plébánia)

2021. január 4-10.

1; Most vasárnap az esti szentmise után egy órás, csendes szentségimádásrahívjuk a kedves testvéreket.

2; Szerdán lesz Vízkereszt, Urunk megjelenésének parancsolt főünnepe. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket az este 5 órakor kezdődő szentmisénkre. Akik szeretnék vízkereszt ünnepe alkalmából otthonaikra Isten áldását kérni, a házszentelés időpontjának egyeztetése miatt, tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a plébánián.

3; Pénteken egész napos csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben a szokott módon. Akik tudnak 1 óra felügyeletet vállalni, azokat tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében. Délután 4 órától közös szentségimádás és gyónási lehetőség lesz a templomban. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

4; Jövő vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisénket élőben közvetíti a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió.

5; Hálásan köszönjük a templom nyitásában, zárásában nyújtott segítséget.

6; Akik szeretnék az egyházi újságokat az újesztendőben előfizetni, szíveskedjenek jelezni a plébánián vagy a sekrestyében.

7; Isten áldásában gazdag, békés újesztendőt kívánok mindenkinek!

Juhász Gyula: Vízkeresztre (1924)

Jövének távol, boldog Napkeletről
Három királyok, híres mágusok,
Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről,
Kiről legenda és jóslat susog.

Ki született szegényen Betlehemben,
Kit megöletne Heródes király
S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve
Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár!

Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja
A Kisdedet, ki a jövő királya
S a csillagot, mely homlokán ragyog.

Ó édes, kedves. Bájolón gagyog
S egy pintyőkét néz, mely szent szelíden
A Szűz Mária vállán megpihen…

2020. december 28. – 2021. január 3.

1; Szent Család ünnepe alkalmából, a szentmisék végén megáldjuk a jelenlévő családokat. Most vasárnap nem lesz esti szentmise!

2; A jövő héten hétfőn, kedden és szerdán – nem lesz irodai szolgálat a plébánián, illetvenem lesznek szentmiséksem!

3; December 31-én, szilveszter estéjén szeretettel hívjuk az egyházközségünk tagjait az 5 órakor kezdődő, közös év végi hálaadásunkra.

4; Január 1-je, Szűz Mária, Isten anyja parancsolt főünnepe, este 5 órakor lesz szentmise, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. Elsőpénteki szentségimádásunkat egy héttel későbbre, január 8-ára helyeztük át.

5; Január 2-án, első szombaton az esti 5 órai szentmise után a litániával köszöntjük a Szűzanyát.

6; Jövő vasárnap az esti szentmise után egy órás csendes szentségimádásrahívjuk a kedves testvéreket.

7; Isten éltessen minden születésnapját, névnapját, házassági évfordulóját ünneplő testvérünket!

8; Ferenc pápa: Imádság a Szent Családhoz

Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igazi szeretet tündöklését, bizalommal fordulunk hozzátok.

Názáreti Szent Család, tedd a mi családjainkat is a szeretetközösség helyévé és az ima cenákulumává az evangélium hiteles iskolájává, kis családegyházakká.

Názáreti Szent Család, soha többé ne tapasztalják meg a családok az erőszakot, a bezárkózást és a megosztottságot: bárki is sérült vagy botránkozott meg, leljen hamar vigaszt és gyógyulást.

Názáreti Szent Család, a következő püspöki szinódus legyen képes mindenkiben újra tudatosítani a család szent és sérthetetlen mivoltát, Isten tervében foglalt szépségét.

Jézus, Mária és József, halljátok, hallgassátok meg könyörgésünket. Ámen.

2020. december 21-27.

1; Jövő héten hétfőtől – szerdáig hajnal 6 órakor lesznek a roráté szentmisék, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

2; Tisztelettel jelezzük a kedves testvéreknek, hogy templomunk ünnep előtti nagytakarítása hétfő és kedd délelőtt 9 órától lesz. Akik tudnak, segítsenek ebben az egész közösség javára. Fenyőfa díszítése a templomban kedd 9 órától lesz, aki szeretne ebben is segíthet.

3; Plébánia Hivatalban hétfőn és szerdán, 8-12 óra között vásárolhatók: lelki könyvek, szentírás, különféle ajándékok, kalendáriumok, falinaptárak, karitász gyertyák, Böjte Csaba atya féle naptár.

4; December 24-én, szenteste 5 órakor karácsony vigília misét mutatunk be és megáldjuk templomunk betlehemét. ÉJFÉLI SZENTMISE AZ IDEI ÉVBEN ELMARAD!!!

5; December 25-én, karácsony főünnepén vasárnapi miserendet tartunk: reggel 8 órakor pásztorok miséjét, délelőtt 10 és este 5 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be.

6; December 26-án, reggel 8 órakor Szent István diakónus és vértanú tiszteletére, este 5 órakor a Szent Család tiszteletére mutatunk be ünnepi szentmisét.

7; December 27-én, Szent Család vasárnapján, reggel 8 és délelőtt 10 órakor lesznek szentmisék, melyekre szeretettel várjuk a családokat. Ők a szentmisék végén külön áldásban részesülnek.

8; Az énekkar tagjait szeretettel várjuk a szentmise után a sekrestyében.

9; Hálásan köszönjük a tartós élelmiszer adományokat és azok kihordását a rászoruló családok részére. A mézeskalács felajánlásokat és azok előkészítését a díszítésre. A karácsonyi üdvözlő lapok kézbesítését a városi intézmények részére.

2020. december 14-20.

1; Adventi időszakban hétfőtől – péntekig hajnal 6 órakor vannak a roráté szentmisék, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

2; Plébánia Hivatalban hétfőn és szerdán, 8-12 óra között vásárolhatók: lelki könyvek, szentírás, különféle ajándékok, kalendáriumok, falinaptárak, karitász gyertyák, Böjte Csaba atya féle naptár.

3; December 15-től a szentmisékhez kapcsolódóan, naponta közösen imádkozzuk a Szállást keres a Szent Család ájtatosságot.

4; Akik szeretnék tartós élelmiszerrel támogatni szegényebb testvéreinket, december 15-ig leadhatják adományaikat a sekrestyében vagy a plébánián.

5; Mivel az idei évben a plébánia konyháján nem tudunk közös mézeskalács készítést rendezni, viszont a karácsonyfánkat szeretnénk majd feldíszíteni, így jött a következő gondolat: aki odahaza családilag készít mézeskalácsot és erről megoszt a plébánia facebook csoportján egy-két képet, valamint néhány mézeskalácsot felajánl nekünk szerda estig, azoknak hálánk jeléül név szerint és egy közös tablókép formájában is köszönetet mondunk.

6; Pénteken keresem fel otthonaikban, azokat a kedves testvéreket, akik az ünnep előtt szeretnének szentségekhez járulni. Tisztelettel kérjük a családtagokat, szíveskedjenek jelezni, kik szeretnének szentségekhez járulni.

7; December 19-én, szombaton adventi lelki délután keretében, 14 órától gyónási lehetőséget biztosítunk, 15 órától közös rózsafüzér imádság, 16 órától szentségimádás, és 17 órától Kulai Attila kiskunmajsai káplán atya újmiséje lesz templomunkban. Mindenkit szeretettel kérünk, a délután folyamán végezze el az ünnep előtti szentgyónását. Vendég atya is fog gyóntatni. Ez lesz a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József Év első egyházközségi programja.

8; Hálásan köszönjük a Magyar Vöröskereszt, valamint a Penny Áruház adta lehetőséget és az önkéntesek szolgálatát, akik pénteken és szombaton az áruháznál segítettek a tartósélelmiszer adományok gyűjtésében.

2020. december 7-13.

1; Most vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz a templomban, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

2; Adventi időszakban hétfőtől – péntekig hajnal 6 órakor vannak a roráté szentmisék, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

3; Plébánia Hivatalban hétfőn és szerdán, 8-12 óra között vásárolhatók: lelki könyvek, szentírás, különféle ajándékok, kalendáriumok, falinaptárak, karitász gyertyák, Böjte Csaba atya féle naptár.

4; Akik szeretnék tartós élelmiszerrel támogatni szegényebb testvéreinket, december 15-ig leadhatják adományaikat a sekrestyében vagy a plébánián. Illetve a Penny Áruházban, december 11-12-én, pénteken-szombaton 10 és 16 óra között, a Magyar Vöröskereszt segítségével gyűjtünk az egyházközség rászoruló családjainak. Adományaikat ott is leadhatják.

5; Mivel az idei évben a plébánia konyháján nem tudunk közös mézeskalács készítést rendezni, viszont a karácsonyfánkat szeretnénk majd feldíszíteni, így jött a következő gondolat: aki odahaza családilag készít mézeskalácsot és erről megoszt a plébánia facebook csoportján egy-két képet, valamint néhány mézeskalácsot felajánl nekünk, azoknak hálánk jeléül név szerint és egy közös tablókép formájában is köszönetet mondunk.

6; Hálásan köszönjük a leanderek téliesítését, paravánok behozatalát, fényképes kiállítás elkészítését, a plébánia háztörténetének vezetését.

7; Avilai Szent Teréz: Adventi ima

Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben Rád, a Te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk.
Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! 
Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni. 
Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát elfogadó csendet. 
A Te titkaidat elfogadó csendet. A Te szeretetedet elfogadó csendet. 
A Megváltó érkezését váró csendet. A lélek mélyén megszülető öröm csendjét. 
Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet! 
Ámen.

2020. november 30. – 2020. december 6.

1; Adventi időszakban hétfőtől – péntekig hajnal 6 órakor lesznek a roráté szentmisék, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. A szentmisék utáni közös agapé az idei évben elmarad.

2; Csütörtökön lesz Xavéri Szent Ferenc ünnepe, ezért a hajnali szentmise után közösen kisétálunk a temetőkápolnánkhoz, ahol köszöntjük a kápolna védőszentjét.

3; Pénteken reggel 7 órától délután 4 óráig egyéni szentségimádásra lesz lehetőség a közösségi teremben. Akik tudnak egy-egy óra felügyeletet biztosítani, tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében. Délután 4 órától a templomban lesz közös szentségimádás.

4; Elsőszombat lévén, délután fél 5-től a litániával köszöntjük a Szűzanyát, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

5; Szent Miklós püspök látogatása alkalmából, jövő vasárnap a délelőtt 10 órai szentmisére külön szeretettel hívjuk a gyerekeket. Szintén jövő vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz a templomban, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

6; Hétfőn és szerdán, 8-12 óra közötti irodaidőben a plébánián vásárolhatók: lelki könyvek, szentírás, különféle ajándékok, kalendáriumok, falinaptárak.

7; Akik szeretnék tartós élelmiszerrel támogatni szegényebb testvéreinket, december 15-ig leadhatják adományaikat a sekrestyében vagy a plébánián.

8; Mivel az idei évben a plébánia konyháján nem tudunk közös mézeskalács készítést rendezni, viszont a karácsonyfánkat szeretnénk majd feldíszíteni, így jött a következő gondolat: aki odahaza családilag készít mézeskalácsot és erről megoszt a plébánia facebook csoportján egy-két képet, valamint néhány mézeskalácsot felajánl nekünk, azoknak hálánk jeléül név szerint és egy közös tablókép formájában is köszönetet mondunk.

9; Hálásan köszönjük a templom adventi színekbe öltöztetését, az adventi koszorú felajánlását, elkészítését, a jövő évi előjegyzési napló elkészítését. Hálásan köszönjük a múlt vasárnapi perselyadományaikat, mellyel a katolikus karitász munkáját támogatták.

10; Isten éltesse a november hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket.

2020. november 23-29.

1; Mai vasárnap országos gyűjtést tartunk a katolikus karitász javára. Adományaikkal a nehéz helyzetben élő testvéreiket támogathatják.

2; A ma esti szentmise keretében elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát és felajánló imát, amellyel hálát adunk az elmúlt egyházi évért.

3; Jövő vasárnappal megkezdjük az adventi időszakot, karácsonyi előkészületünket és az új egyházi esztendőt.

4; Hálásan köszönjük a templom díszítésében nyújtott segítséget, és a díszítésre felajánlott virágokat.

5; Gondolatok Krisztus király ünnepéről /Forrás: www.parbeszedhaza.hu/

Krisztus királyi méltóságának a 20. századig nem volt külön ünnepe. XIII. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmából a 20. század királyának hirdette ki a Megváltót, ezzel előkészítve az ünnepet. Világszerte kereszteket és Krisztus-szobrokat állítottak föl a legmagasabb hegyeken, magaslatokon a Megváltó emlékezetére, közöttük a híres Béke-Krisztus-szobrot az Andok egyik legmagasabb csúcsán.

Az I. világháború után XI. Pius pápa a niceai zsinat 1600. évfordulóján, 1925-ben szentévet hirdetett, amelynek mottója ez volt: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!” A szentév végén rendelte el a pápa a Quas primas enciklikával Krisztus király ünnepét, vagyis Krisztus király vasárnapját, ami főünnep. A pápa az ateizmus, a kommunizmus, a szekularizmus terjedését látva érzékelte, milyen nagy veszélye van mindennek az emberiségre, ezért is érezte szükségét, hogy Krisztus megváltói hatalmára rámutasson.

Krisztus királyi méltóságának ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát állította a hívek elé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a megtestesüléssel és a megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére.

Eredetileg a Mindenszentek előtti vasárnapon tartották az ünnepet, októberben, majd a II. Vatikáni Zsinat után, 1969-ben került az advent előtti utolsó vasárnapra. Mozgó ünnep, a november 23-hoz legközelebbi vasárnap, tehát november 20-a a legkorábbi, és 26-a a legkésőbbi időpontja.

2020. november 16-22.

1; Jövő héten (szerda kivételével) hétfőtől – szombatig reggel 8 órakor lesznek a szentmisék.

2; Krisztus Király főünnepének előestéjén, szombat 17 órától vezetett, énekes szentségimádás lesz templomunkban, mellyel csatlakozunk az Eucharisztikus Kongresszust szervező iroda által meghirdetett világméretű szentségimádáshoz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

3; Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus karitász javára. Jövő vasárnap az esti szentmise keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát és felajánló imát, amellyel hálát adunk az elmúlt egyházi évért.

4; Hálásan köszönjük a templomdíszítését és a templom részére felajánlott virágokat, a kerti virágok téliesítésében nyújtott segítséget, a temetőben található fakereszt újrafestését.

5; IX. Pius pápa gondolatai Árpád-házi Szent Erzsébetről

Szent Erzsébet, világító példádon felismerheti a világ, mire képesítheti a szeretet, a hit és az alázat a keresztény lelket. Szíved minden erejével egyedül és csupán Istenedet szeretted, tiszta és bensőséges szeretetet ajándékoztál neki. Ezért már itt a földön megízlelhetted a mennyország örömeit és gyönyörűségeit, amelyek azokra a lelkekre várnak, akik hivatalosak az imádásra méltó isteni Bárány lakomájára. Földöntúli világosság, rendíthetetlen hit töltött el téged.

Az Evangélium nemes leánya voltál. Felebarátodban Urunkat, Jézus Krisztust láttad. Ezért lelted örömedet abban, hogy a szegényekkel legyél, nekik szolgálj, felszárítsd könnyeiket, bátorságot önts beléjük, mindenféle szükséges szolgálatot teljesíts irántuk betegségeikben és szenvedéseikben egyaránt, amelyeknek mi, emberek, alávetettek vagyunk. Szeretetre méltó Szent Erzsébet! Téged egészen különleges módon szeretett Isten. Légy most a mennyben lelkünk oltalmazója, és segíts minket, hogy mindjobban tetszhessünk Jézusnak!

A magas mennyből tekints le reánk! Tekinteted már súlyos betegségekből meggyógyított embereket itt a földön. Mi itt élünk a világban, ebben a rossz, romlott, az Isten ügyeivel szemben közönséges világban. Ezért fordulunk hozzád bizalommal. Kérd az úrtól értelmünk megvilágosodását és akaratunk megerősödését, hogy megtaláljuk lelkünk békéjét és az igaz szeretetet.

2020. november 9-15.

1; Most vasárnap az esti szentmise után, egy órás csendes szentségimádás lesz a templomban, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

2; Hétfőn este 6 órára szeretettel hívjuk azokat a kedves felnőtt testvéreket, akik eddig nem részesültek a bűnbocsánat, az Eucharisztia, a bérmálás szentségében. Részükre közös felkészülés indul a plébánián, amely során szentségekkel erősíthetik meg kapcsolatukat az élő Jézussal.

3; Kedden este 6 órára szeretettel hívjuk az egyházközség képviselőtestületének tagjait a plébániára.

4; Jövő vasárnap délelőtt 10 órakor gitáros, ifjúsági énekes szentmisére várjuk a gyerekeket és a kedves testvéreket.

5; Szeretnénk előre jelezni: terveink szerint november 29-én, vasárnap délután 4 órakor lesz a szentmise és utána 5 órától Rónaszéki Tamás és kedves barátai adnak templomunkban adventi koncertet, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

6; Hálásan köszönjük a templomdíszítését és a templom részére felajánlott virágokat.

7; November 12. csütörtök Szent Asztrik főegyházmegyénk első érsekének ünnepe

Urunk, Istenünk!Te Asztrik érseket kiválasztottad, hogy keresztény államiságunk kezdetén Róma püspökének áldását, és az ezt jelképező Szent Koronát Magyarországra hozza! Szent István őt a Te rendelésedből az újonnan alapított kalocsai főegyházmegye első főpásztorává tette. Kérjük, hogy az ő áldozatos, imádságos élete mindig elevenen éljen főegyházmegyénk főpásztorai, papjai és hívei szívében.

Segíts minket úgy tisztelni őt itt a földön, hogy e megbecsülés által erősödjék közösségeink egysége és összetartozása. Add, hogy őseink után mi is, november 12-én köszöntsük őt szentjeid közösségében, szüntelenül kérve közbenjárását és pártfogását. Ámen.

Skip to content