Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. július 26. – 2021. augusztus 1.

1; A következő héten, kedden, csütörtökön és pénteken nem lesz szentmise templomunkban.

2; Akik jelentkeztek az egynapos kirándulásra, július 30-ra, tisztelettel kérjük, hogy péntek reggel 5:15-kor legyenek a kiskőrösi buszállomáson, mert fél hatkor a busznak el kell indulnia. Időjárásnak megfelelő öltözék, egész napra inni és ennivaló legyen mindenkinél.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet Szedmák János és Turi Adrienn között. Kérjük, a kedves testvéreket imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek házasságot templomunkban.

4; Augusztus 1-én, vasárnap, délután 5 órakor lesz templomunkban Babucsikné Zeikfalvy Anna 1Kor 4,7 című könyvének bemutatója. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket erre az alkalomra.

5; Augusztus 13-án, pénteken egynapos kirándulást szervezünk Esztergomba. A részletes program a hirdetőtáblán lévő plakáton olvasható. Jelentkezni csak a plébánián lehet az útiköltség befizetésével augusztus 1-e, vasárnap estig.

6; Hálásan köszönjük a szentségimádás alkalmával adott segítséget, a felajánlott virágokat és a templom díszítésében nyújtott segítséget.

7; Isten éltesse a születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket.

8; Szent Anna legédesebb anya és nagymama, te légy gyermekeink és unokáink pártfogója! Rád bízzuk, anyai szeretetednek adjuk át őket. Járd ki számukra mindazt, ami itt a földön szükséges nekik, és lelkük javát szolgálja. Esdj ki mindnyájunknak szívbéli szeretetet Isten és embertársaink iránt, és óvd meg őket a bűntől, őrizd meg tisztának valamennyiüket!

Ne engedd, hogy rossz példát mutassanak másoknak, és bennünket is óvj meg attól, hogy mi mutassunk rossz példát nekik! Esdekeld ki, hogy gyermekeink Isten és felebarátaik szeretetében neveljék unokáinkat, és állj mellettük, hogy velük együtt ők is elnyerhessék majd az örök üdvösséget. Ámen.

2021. július 19-25.

1; A következő héten hétfőn, szerdán és csütörtökön nem lesz szentmise templomunkban.

2; Pénteken lesz egyházközségünk szentségimádási napja. A szokott módon egész napos, csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben, melyet szeretettel ajánlunk a kedves testvérek figyelmébe. Akik tudnak, tisztelettel kérjük, egy-egy óra felügyeletet vállaljanak az Oltáriszentség őrzésében. Délután 5 órától közös szentségimádás lesz a templomban.

3; Ferenc pápa idén január 31-én bejelentette: „Elhatároztam, hogy megalapítom a Nagyszülők és Idősek Világnapját, amelyet az egész egyházban minden évben július negyedik vasárnapján tartunk…”. Ezen alakalomból megkülönböztetett szeretettel hívjuk a kedves nagyszülőket és idősebb testvéreinket, akiket a jövő heti vasárnapi szentmiséken külön köszöntünk.

4; Augusztus 13-án, pénteken egynapos kirándulást szervezünk Esztergomba. A részletes program a hirdetőtáblán lévő plakáton olvasható. Jelentkezni csak a plébánián lehet az útiköltség befizetésével.

5; A NEK Titkárság a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, így a Ferenc pápa által celebrált zárómisére is, várja a jelentkezéseket. A szervezés megkönnyítése miatt kérik, hogy minél korábban jelentkezzenek a résztvevők, ugyanakkor a helyek kiosztásánál is elsőbbséget élveznek a korábban regisztráltak. Egyházközségünkkel lehetőség van közösen feljönni Budapestre az Eucharisztikus Kongresszus nyitószentmiséjére, a szombati Kossuth téri szentmisére és fáklyás felvonulásra, valamint a záró, pápai szentmisére, vagy ezek közül valamelyikre. Akik szeretnének a kongresszuson részt venni, azok mielőbb jelentkezzenek a plébánián. A kongresszuson, a nyilvános szentmiséken és az eucharisztikus körmeneten való részvételünkkel tegyünk tanúságot hitünkről a világ felé.

6; Hálásan köszönjük a templom díszítésében nyújtott segítséget.

2021. július 12-18.

1; A következő héten hétfőn, szerdán és pénteken nem lesz szentmise. Kedd, csütörtök este 6 órától, szombaton reggel 8 órakor lesz szentmise.

2; Július és augusztus hónapban vasárnaponként délelőtt 9 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a budapesti születésű római katolikus vőlegény Nagy Rajmond, Nagy Gábor és Fazakas Erzsébet fia, valamint a kecskeméti születésű római katolikus menyasszony Józsa Szabina Anita, Józsa Tibor és Egri Anita leánya között. Kérjük a kedves testvéreket imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek házasságot templomunkban.

4; Július 30-án, pénteken egy napos kirándulást szervezünk a Dunakanyarba. A részletes program a hirdetőtáblán lévő plakáton olvasható. Jelentkezni csak a plébánián lehet az útiköltség befizetésével.

5; Augusztus 13-án, pénteken egy napos kirándulást szervezünk Esztergomba. Jelentkezni csak a plébánián lehet az útiköltség befizetésével.

6; Akik szeretnének közösen feljönni Budapestre az Eucharisztikus Kongresszus nyitószentmiséjére, a szombati Kossuth téri szentmisére és fáklyás felvonulásra, valamint a záró, pápai szentmisére, vagy ezek közül valamelyikre,azok mielőbb jelentkezzenek a plébánián.

7; Hálásan köszönjük a felajánlott virágokat és a templom díszítésében nyújtott segítséget.

2021. július 5-11.

1; A mai vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz, adományaikat előre is köszönjük.

2; A következő héten hétfőn, szerdán és pénteken nem lesz szentmise. Kedd, csütörtök este 6 órától, szombaton reggel 8 órakor lesz szentmise.

3; Július és augusztus hónapban vasárnaponként délelőtt 9 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

4; Július 30-án, pénteken egy napos kirándulást szervezünk a Dunakanyarba. A részletes program a hirdetőtáblán lévő plakáton olvasható. Jelentkezni csak a plébánián lehet az útiköltség befizetésével.

5; Akik szeretnének közösen feljönni Budapestre az Eucharisztikus Kongresszus nyitószentmiséjére, a szombati Kossuth téri szentmisére és fáklyás felvonulásra, valamint a záró, pápai szentmisére, vagy ezek közül valamelyikre,azok mielőbb jelentkezzenek a plébánián.

6; Hálásan köszönjük a felajánlott virágokat, a templom díszítésében, az Oltáriszentség őrzésében nyújtott segítséget.

7; A jeruzsálemi templomban szolgálatot teljesítő Zakariásnak megjelent Isten angyala és meghozta számára a hírt, hogy gyermeke fog születni. Zakariás felesége, Erzsébet mintegy fél éve készül arra, hogy gyermeket hoz a világra. Ekkor látogatja meg őt Mária, aki valamivel korábban értesült arról, hogy neki is gyermeke fog születni. Mária azért indul útnak, hogy a szülés előtti utolsó hónapokban segítségére legyen nagynénjének, Erzsébetnek. A két gyermeket váró asszony találkozását, illetve az ő születendő gyermekeik, Keresztelő János és Jézus találkozását ünnepeljük. Az ünnep magyar neve: Sarlós Boldogasszony, ez arra utal, hogy ilyenkor van az aratás ideje, amely munkát a magyarság évszázadok óta a Szűzanya oltalma alatt végzi. Erzsébet az isteni irgalmasságnak köszöni, hogy idős kora ellenére gyermekáldásban részesül, és örömmel készül arra, hogy anya legyen. Mária szintén az irgalmasságért mond hálát imájában, hiszen Isten irgalmának köszönhető az, hogy az ő emberi közreműködése által a világba érkezik a Megváltó, és ő is örvendezik annak, hogy anya lehet. Ha Máriához, a názáreti lányhoz hasonlóan hittel fogadom Isten terveit, akkor életutam a boldogság útja lesz.

2021. június 28. – 2021. július 4.

1; A következő 4 hétben hétfő, szerda és péntekenként nem lesz szentmise. Kedd, csütörtök és szombatonként reggel 8 órakor lesznek szentmisék. Most kedden kivételesen este 10 órakor lesz fáklyás szentmise az udvarban.

2; Pénteken reggel 8 órától egyéni, csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben, melyhez tisztelettel kérjük, aki tud felügyeletet vállalni, jelentkezzen a sekrestyében. Este 6 órától közös szentségimádás lesz a templomban.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, római katolikus vőlegény Rózinger Bálint, Rózinger István és Kecskeméti Marianna fia, valamint a kiskunhalasi születésű római katolikus menyasszony Földi Alexandra, Földi Attila és Zsikla Györgyi Erzsébet leánya között. Kérjük, a kedves testvéreket imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek házasságot templomunkban.

4; Július és augusztus hónapban vasárnaponként délelőtt 9 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

5; Július 30-án, pénteken egy napos kirándulást szervezünk a Dunakanyarba. A részletes program a hirdetőtáblán lévő plakáton olvasható. Jelentkezni csak a plébánián lehet az útiköltség befizetésével.

6; Akik szeretnének közösen feljönni Budapestre az Eucharisztikus Kongresszus nyitószentmiséjére, a szombati Kossuth téri szentmisére és fáklyás felvonulásra, valamint a záró, pápai szentmisére, vagy ezek közül valamelyikre,azok mielőbb jelentkezzenek a plébánián.

7; Hálásan köszönjük a felajánlott virágokat, a templom díszítésében, Tamás atya jubileumi ünnepének előkészületeiben nyújtott segítséget.

8; Isten éltesse a június hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket.

2021. június 21-27.

1; Tisztelettel jelezzük most vasárnap, délután 4 órakor a Kiskunhalas Alsóvárosi templomban dicsőítéssel egybekötött ezüstmisét mutat be Hozdik Zsolt plébános. Mindenkit szeretettel hív.

2; Akik szeretnének közösen feljönni Budapestre az Eucharisztikus Kongresszus nyitószentmiséjére, a szombati Kossuth téri szentmisére és fáklyás felvonulásra, valamint a záró, pápai szentmisére, vagy ezek közül valamelyikre,azok részére hétfőn, este 7 órától megbeszélés lesz itt a templomban.

3; Pénteken reggel 8 órakor lesz a szentmise. Ezen a napon, este6 órakor Bíboros Úr mutat be szentmisét a Kalocsai Főszékesegyházban, melyre szeretettel hívják a kedves testvéreket.

4; Szombaton, délelőtt 10 órakor papszentelés lesz a Kalocsai Főszékesegyházban, melyre szintén szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

5; Szombaton az este 6 órai szentmisére szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, melyet Bobek Tamás atya fog bemutatni, pappá szentelésének 10. évfordulója alkalmából.

6; Hálásan köszönjük a felajánlott virágokat, a templom díszítésében nyújtott segítséget.

7; Németh Norbert rektor elmélkedése

„A tó, amelyen a tanítványok hajóznak, nem más, mint a világ, az életünk, amely tele van az egzisztenciánkat fenyegető, veszélyes viharokkal. A hajó, amelyben utaznak, a saját létezésünk.

A vihar az életünk vihara, megpróbáltatásaink sorozata, hasonlóan az olvasmányban szereplő Jóbhoz, akiről tudjuk, hogy mindenét elveszítette, ami fontos és értékes volt számára, mégis töretlen maradt az Istenbe vetett bizalma. Isten nem azért engedi meg a viharélményeket, mert gyengék vagyunk, hanem azért, mert erősnek képzeljük magunkat, olyanoknak, akik nélküle és tőle függetlenül is tudnak boldogulni. Isten a beképzeltségünkben és az erős egónkban nem tudja elrejteni ajándékait, ezért megtörténik, hogy a gondviselés nem akadályozza meg bárkánk viharba sodródását…”

„Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?” – szólít meg minket is Jézus. A hit kezdete az, amikor tudatosul bennünk: rászorulunk Istenre. Nem vagyunk elégségesek önmagunknak, egyedül elsüllyedünk, szükségünk van az Úrra. Akkor, akárcsak a tanítványok, mi is megtapasztaljuk majd, hogy ha ő a fedélzeten van, nem fogunk hajótörést szenvedni. Isten ugyanis mindazt, ami velünk történik, képes jóra fordítani, még a legrosszabb dolgokat is.”

2021. június 14-20.

1; A jövő hét szerdán, reggel 8 órakor lesz a szentmise. Ezen a napon este 6 órától az Ambrosius Kórus Mysterium címmel ad koncertet templomunkban, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

2; Pénteken este 7 órakor a Szegedi Harsonaegyüttes ad koncertet az evangélikus templomban, melyre mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű római katolikus vőlegény Gazdag Márk, Gazdag Béla és András Anikó fia, valamint a budapesti születésű római katolikus menyasszony Salga Alexandra Larissza, Salga István és Komjáthy Anna Mária leánya között. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért, akik szombaton kötnek házasságot templomunkban.

4; Jövő vasárnap délelőtt 10 órára tanévzáró, gitáros szentmisére hívjuk a gyerekeket a templomba. Utána mindenkit egy meglepetés vár!!!

5; Szintén jövő vasárnap délelőtt 11 órakor Fatimai szentmise lesz a kalocsai Zárdatemplomban, melyre szeretettel hívják a kedves testvéreket.

6; Tisztelettel jelezzük, hogy jövő vasárnap délután 4 órakor, a Kiskunhalas alsóvárosi templomban dicsőítéssel egybekötött ezüstmisét mutat be Hozdik Zsolt plébános atya.

7; Előre jelezzük azok részére, akik szeretnének közösen feljönni Budapestre az Eucharisztikus Kongresszus nyitószentmiséjére, a szombati Kossuth téri szentmisére és fáklyás felvonulásra, valamint a záró, pápai szentmisére, vagy ezek közül valamelyikre,hogy részükre június 21-én, hétfőn este 7 órától megbeszélés lesz a templomban.

8; Június 26-án, szombaton az este 6 órai szentmisére szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, melyet Bobek Tamás atya fog bemutatni pappá szentelésének 10. évfordulója alkalmából.

9; Hálásan köszönjük a templomi kézfertőtlenítők rendszeres felülvizsgálatát, felajánlott virágokat, a templom díszítésében nyújtott segítséget.

2021. június 7-13.

1; A jövő héten, csütörtök és vasárnap kivételével reggel 8 órakor lesznek a szentmisék. Jövő vasárnap csak délelőtt 10 és este 6 órakor tartunk szentmisét.

2; Kedden este 6 órára, szeretettel hívjuk a templomba mindazokat a kedves testvéreket, akik szeretnének a nyár folyamán segíteni a templom díszítésében, takarításában.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a mátészalkai születésű görög katolikus vőlegény Ignácz Péter, Ignácz Gyula és Havasi Ágnes fia, valamint a kiskunfélegyházi születésű római katolikus menyasszony Keresztesi Gréta, Keresztesi István és Dencs Margit leánya között. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak a kántor úrért és kedves párjáért, akik szombaton kötnek házasságot a kiskunfélegyházi Ótemplomban.

4; Június 16-án, szerdán este 6 órától az Ambrosius Kórus Mysterium címmel ad koncertet templomunkban, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

5; Tisztelettel jelezzük, hogy a nyári hittan és kézműves táborok létszáma betelt.

6; Június 18-án, pénteken este 7 órakor a Szegedi Harsonaegyüttes ad koncertet az evangélikus templomban, melyre mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

7; Június 20-án, vasárnap délelőtt 10 órára, tanévzáró szentmisére hívjuk a gyerekeket ide a templomba.

8; Előre jelezzük azok részére, akik szeretnének közösen feljönni Budapestre az Eucharisztikus Kongresszus nyitószentmiséjére, a szombati Kossuth téri szentmisére és fáklyás felvonulásra, valamint a záró, pápai szentmisére, vagy ezek közül valamelyikre,hogy részükre június 21-én, hétfőn este 7 órától megbeszélés lesz a templomban.

9; Hálásan köszönjük a felajánlott virágokat, az Oltáriszentség őrzésében, az úrnapi ünnepünk előkészületeiben, a plébániakert rendezésében, a kerti tó elkészítésében nyújtott segítséget.

2021. május 31. – 2021. június 6.

1; Elsőpénteken a szokott módon egész napos, csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben, melyet szeretettel ajánlunk a kedves testvérek figyelmébe. Akik tudnak, tisztelettel kérjük, egy-egy óra felügyeletet vállaljanak az Oltáriszentség őrzésében. Délután 5 órától közös szentségimádás, gyónási lehetőség lesz a templomban.

2; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű római katolikus vőlegény Szécsényi Péter, Szécsényi Ferenc és Fábián Katalin fia, valamint a kiskunhalasi születésű evangélikus menyasszony Szabó Hella, Szabó István és Labát Katalin leánya között. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért.

3; Szombat este a szentmise után egy órás, csendes szentségimádással kapcsolódunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő világméretű Corpus Domini szentségimádáshoz. Tisztelettel jelezzük, hogy jövő vasárnap, Úrnapján csak délelőtt 10 órakor lesz ünnepi szentmise. A templom és az oltárok díszítéséhez felajánlott virágaikat szeretettel fogadjuk szombat délig.

4; Tisztelettel jelezzük: hitoktatóink azidei évben is szerveznek hittan és kézműves tábor a plébániánk udvarán június 16. és 29. között. Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébánián lehet az adatlap kitöltésével.

5; Június 16-án, szerda este 6 órától az Ambrozius Kamarakórus Misztérium címmel ad koncertet templomunkban, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

6; Június 20-án, vasárnap délelőtt 10 órára tanévzáró szentmisére hívjuk a kedves gyerekeket ide a templomba. Akiket szeretettel köszöntünk a mai gyermeknap alkalmából.

7; Hálásan köszönjük a felajánlott oltárdíszt, virágot, az elsőáldozás ünnepi előkészületeiben nyújtott segítséget.

8; Isten éltesse a május hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket.

2021. május 24-30.

1; Pünkösdhétfőn este 6 órától szeretettel várjuk a kedves testvéreket a plébánia udvarra egy kötetlen esti beszélgetésre, társasjátékra. Akik jönnek, azoktól tisztelettel kérjük, hogy az estéhez hozzanak magukkal sós vagy édes ropogtatnivalót, innivalót. Mindenkit szeretettel várunk.

2; Jövő héten reggel 8 órakor lesznek a szentmisék, kivétel szerda és csütörtök, ezen a napokon elmarad. Jövő vasárnap elsősorban a 8 és a 18 óra szentmisére várjuk a híveket, a 10 órai szentmisére pedig az elsőáldozókat és családtagjaikat.

3; Tisztelettel jelezzük, hogy a héten, szerdán és csütörtökön, 9-13 óra között véradás lesz a kiskőrösi Művelődési Központban.

4; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a jászberényi születésű római katolikus vőlegény Forgács Zoltán, Forgács József Tibor és Tajti Anikó fia, valamint a kiskunhalasi születésű római katolikus menyasszony Németh Ildikó, Németh László és Benyó Ildikó leánya között. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért.

5; Előre jelezzük, hogy június 6-án, Úrnapja vasárnapján csak délelőtt 10 órakor lesz szentmise. Előtte szombat este a szentmise után egy órás csendes szentségimádással kapcsolódunk az Eucharisztikus Kongresszust előkészítő világméretű Corpus Domini szentségimádáshoz.

6; Az idén is lesz június 16. és 29. között hittan és kézműves tábor a plébániánk udvarán a gyerekek részére. Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébánián lehet az adatlap kitöltésével.

7; Hálásan köszönjük a felajánlott oltárdíszt, virágokat, a templom díszítésében nyújtott segítséget.

8; Ima a Szentlélek vezetéséért: Uram átadom Neked életemet. Szívemből megbocsájtok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki! Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat. Add meg nekem Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután! Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet,odaadom minden kívánságomat és vágyamat. Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Skip to content