Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. április 12-18.

1; Most vasárnap délután 5 órától csendes szentségimádás lesz a templomban,melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, utána 6 órától a szentmise.

2; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű Hunyadi Szabolcs rómaikatolikus vőlegény, Hunyadi István és Suba Anna Mária fia, valamint a keceli születésű Kelemen Katalin római katolikus menyasszony, Kelemen András és Vulman Mária Magdolna leánya között. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért, akik szombaton kötnek házasságot templomunkban.

3; Hálásan köszönjük a szentségimádások alkalmával nyújtott szolgálatot, valamint a részünkre jutatott húsvéti finomságokat.

4; Válogatás Fausztina nővér imáiból

Hálaadó ima

Ó, Jézus! Örök Isten! Köszönöm számtalan jótéteményedet! Legyen szívem minden dobbanása új hálaének neked, Istenem! Minden csepp vérem érted keringjen, Uram! Legyen lelkem egyetlen dicsőítő himnusz! Szeretlek, Istenem.

Az Isteni szeretet kegyelméért

Legédesebb Jézus! Gyújtsd lángra szeretetemet irántad! Formálj magadhoz hasonlóvá, isteníts meg, hogy cselekedeteim kedvesek legyenek előtted! Tegye ezt meg velem a napi szentáldozás.

Imádság a hazáért

Legirgalmasabb Jézusom, szentjeid közbenjárására, főleg azonban legkedvesebb Édesanyád közbenjárására, aki kisgyermek kortól nevelt téged, könyörgök hozzád, áldd meg Hazámat! Jézusom, ne nézd bűneinket, hanem tekints a kisgyermekek könnyeire, éhségére, s a hidegre, amelytől szenvednek! Jézusom ezek miatt az ártatlanok miatt részesíts a kegyelemben, melyet hazámnak kérek.

2021. április 5-11.

1; Húsvéthétfőn csak reggel 8 órakor lesz szentmise.

2; Kedden, szerdán és csütörtökön nem lesz szentmise templomunkban. Péntektől az esti szentmisék kezdési időpontja 6 órára változik.

3; Április 9-e egyházközségünk éves szentségimádási napja, ezért pénteken egész napos, csendes szentségimádás lesz a szokott módon közösségi termünkben. Akik tudnak egy-egy óra felügyeletet vállalni, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestyében. Délután 5 órától közös szentségimádás lesz a templomban, majd 6 órakor a szentmise.

4; Szombaton délután 5 órától a feltámadás örömútját imádkozzuk a templomban, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

5; Jövő vasárnap délután 5 órától csendes szentségimádás lesz a templomban,melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

6; Akik szeretnének a húsvéti ünnepre gyertyát vásárolni, a sekrestyében van rá lehetőségük. Egy-egy mintadarabot megtekinthetnek a Szent II. János Pál oltárnál.

7; Hálásan köszönjük a keresztúti ájtatosságon, a templom takarításában, díszítésében nyújtott szolgálatot.

8; A FELTÁMADT KRISZTUS BÉKÉJÉBEN GAZDAG HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK!

9; Pilinszky János: HARMADNAPON

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

2021. március 29. – 2021. április 4.

1; Templomunk ünnep előtti nagytakarítása kedden és szerdán délelőtt 9 órától lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki a segítségünkre tud lenni.

2; Szerdán nem lesz szentmise templomunkban.

3; A szent három nap szertartásait egységesen 5 órakor kezdjük. Nagycsütörtökön az esti szentmise után este 7 óráig virrasztásra hívjuk a kedves testvéreket.

4; Nagypénteken este 5 órától keresztúti ájtatosságot végzünk a plébánia udvarán. Ezt követi az esti szertartás a templomban, amit az isteni irgalmasság kilenced imádságával zárunk.

5; Nagyszombaton egész nap lehetőség lesz a szentsír látogatására. A szertartást este 5 órakor tűzszenteléssel kezdjük, az idei évben feltámadási körmenetet nem tartunk.

6; Akik szeretnének a húsvéti ünnepre gyertyát vásárolni, a sekrestyében van rá lehetőségük. Egy-egy mintadarabot megtekinthetnek a Szent II. János Pál oltárnál.

7; Jó pásztor idősek napközi otthona szeretettel várja azokat az idős testvéreket, akik napközben szívesen lennének saját korosztályukkal közösségben. Érdeklődni az intézmény vezetőségénél lehet a 06-78/511-520-as telefonszámon.

8; Hálásan köszönjük a keresztúti ájtatosságon nyújtott szolgálatot, a templom és a közösségi terem takarítását, gyertyatartók felújítását, temetőnkben fák ültetését.

9; Isten éltesse a kedves testvéreket, akik március hónapban ünnepelték születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat.

2021. március 22-28.

1; Csütörtökön lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az esti szentmise keretében lehetőség lesz lelki adoptációs ígérettételre. A szentmise után rózsafüzérrel köszöntjük a Szűzanyát. 1000 Üdvözlégy… elimádkozásához 25 fő közös imádságára lenne szükség, ehhez szeretettel kérjük, hívjuk a kedves testvéreket.

2; A jövő hét pénteken nem lesz szentmise templomunkban.

3; Jövő vasárnap a 10 órai szentmise keretében végezzük a barkaszentelés szertartását, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. Aki teheti, barkát hozzon magával.

4; Hálásan köszönjük a templombúcsúnk szentmiséjén való szép számú részvételét a híveknek, valamint a lelki délutánon nyújtott szolgálatát a testvéreknek.

5; Sziénai Szent Katalin GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

Ó, Mária, alázat edénye, amelyben az igazi megismerés lángja ég:
általa önmagad fölé emelkedtél, és ezért elnyerted az örök Atya tetszését;
Ő egyedülálló szeretettel szeretve elragadott téged és magához vonzott.
A szeretetnek ezzel a fényével és tüzével meg alázatod olajával
te magadhoz vonzottad az istenséget, bár előbb az Ő felbecsülhetetlen
szeretetének lángja késztette, hogy hozzánk jöjjön.
Ó, Mária, ma földedbe megfogantad értünk az Üdvözítőt.
Ó, Mária, légy áldott minden asszony között, mert ma lisztedből adtál nekünk;
ma az Istenség egyesült és kovászként oly erősen elkeveredett emberségünkkel,
hogy ezt az egységet többé már
sem a halál, sem a mi hálátlanságunk nem tudja megbontani.

2021. március 15-21.

1; A járványügyi intézkedéseket szem előtt tartva, az idei év március 15-én, nincs lehetőségünk nagy létszámú, közös megemlékezésre.Tisztelettel kérjük a kedves kiskőrösieket, akik tehetik, sétáljanak ki ezen a napon a főtérre és helyezzenek el egy-egy kis lobogót a tér zöld felületén. Emlékezésünk az idei évben, ily módon legyen közös. Hétfőn az esti szentmisében hazánkért, nemzetünkért imádkozunk.

2; Kedden az esti szentmise utáni keresztúti ájtatosságot hazánkért ajánljuk fel, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

3; Pénteken lesz Szent József főünnepe. Az esti szentmise keretében áldjuk meg a mellékoltáraink talpazatára készíttetett díszes burkolatot. Templombúcsúnk ünnepi szentmiséjére, este 5 órára, mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

4; Nagyböjti lelki délutánt hirdetünk a kedves testvérek részére március 20-án, jövő szombaton. Délután 2 órától rózsafüzér imádság, 3 órától keresztút, 4 órától szentségimádás, ez idő alatt gyónási lehetőséget biztosítunk, majd 5 órától szentmise lesz a templomunkban. Erre az alkalomra külön gyóntató atyát is hívtunk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

5; Hálásan köszönjük mindenkinek a keresztúti ájtatosságokon nyújtott szolgálatát, valamint a tartósélelmiszer adományaikat, amelyekkel szegényebb körülmények között élő családokat támogattak.

6; Ima Szent József oltalmáért

Jóságos Szent József! Oltalmazd családunkat/közösségünket: segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk. Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy. Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet, hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet, természetes alázatosságot, nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.

Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk, a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk. Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen! Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket, ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének. Ámen.

2021. március 8-14.

1; Most vasárnap az esti szentmise után, csendes szentségimádásra hívjuk a testvéreket.

2; Mai vasárnaptól jövő vasárnapig, szeretettel fogadjuk tartósélelmiszer adományaikat, amelyekkel szegényebb körülmények között élő családokat támogatnak.

3; Szerdától az esti szentmisék után, közös imádságban Szent József kilenceddel készülünk templombúcsúnk ünnepére.

4; A járványügyi intézkedéseket szem előtt tartva, az idei év március 15-én, nem lesz lehetőségünk nagy létszámú, közös megemlékezésre.Tisztelettel kérjük a kedves kiskőrösieket, akik tehetik, sétáljanak ki ezen a napon a főtérre és helyezzenek el egy-egy kis lobogót a tér zöld felületén. Emlékezésünk az idei évben, ily módon legyen közös.

5; Hálásan köszönjük mindenkinek a keresztúti ájtatosságokon nyújtott szolgálatát, a katolikus iskolák javára adott múlt vasárnapi perselyadományaikat.

HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉSEKET, AJÁNDÉKOKAT!!!

6; Karl Rahner: Előkészületi imádság az elmélkedéshez Jézus szenvedéséről és haláláról 

Megváltónk és Üdvözítőnk, áldott szent kereszted előtt térdelek. Megnyitom szívemet és lelkemet drága szenvedésed szemlélésére. Keresztedet állítom szegény lelkem elé, hogy jobban megértsem és szívembe véssem, mit tettél és szenvedtél értem. Kegyelmed segítsen, hogy elűzzem szívem tompaságát és közömbösségét. Elfelejtsem mindennapjaimat ebben a félórában, amikor szeretetem, bánatom és hálám nálad időzik. Szívek királya, megfeszített szereteted, karolja át gyönge, szegény, fáradt és meggyötört szívemet. Adj nekem bensőséges érzelmet irántad. Ébreszd föl bennem, aminek híjával vagyok: a részvétet és szeretetet irántad, a figyelmet és hűséget, hogy támogassanak, amikor szent szenvedésedről és halálodról elmélkedem. Ámen.

2021. március 1-7.

1; Mai perselyadományaikkal a Magyarországon működő katolikus iskolákat támogatják. Adományaikat előre is hálásan köszönjük.

2; A héten lesz elsőpéntek. Egész napos, egyéni, csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak egy óra felügyeletet vállalni, azok szíveskedjenek a sekrestyében jelentkezni.Közös szentségimádás helyett keresztúti ájtatosságot végzünk az esti szentmise után.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a soltvadkerti születésű római katolikus vőlegény Kovács Marcell Richárd, Kovács András Gábor és Rácz Edina fia, valamint a budapesti születésű római katolikus mennyasszony Kovács Vanda, ifj. Kovács Zoltán és Kaposi Nóra leánya között. Imádkozzunk az ifjú párért, hogy Isten áldása kísérje és segítse közös életüket.

4; Március 6-a elsőszombat az esti szentmise után litániával köszöntjük a Szűzanyát.

5; Jövő vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádásra hívjuk a testvéreket.

6; Akik szeretnének részesei lenni nagyböjti imahálónknak, a szentély bejáratánál található imalapból vigyenek magukkal, a város térképén jelöljék be, hol laknak és imádkoznak városunkért pünkösd ünnepéig.

7; Hálásan köszönjük mindenkinek a keresztúti ájtatosságokon nyújtott szolgálatát.

8; Isten éltesse azokat a testvéreket, akik február hónapban ünnepelték születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat.

2021. február 22-28.

1; Nagyböjtben kedden és pénteken imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot, melyek vezetésére szeretettel várjuk a plébániai közösségek jelentkezését.

2; Hálásan köszönjük a férfitestvérek imádságos szolgálatát, valamint a templom nagyböjti „köntösbe” öltöztetésében nyújtott segítséget.

3; Tíz ötlet a böjtölésre

  1. Étkezésünk: a falánkak, habzsolók- egyenek kevesebbet: a kisétkűek, finnyáskodók, egészségüket elhanyagolók- egyenek többet, rendszeresebben, tudatosabban óva testük épségét.
  2. Életrendünk: a reggelente lustálkodók- keljenek öt perccel korábban; akik mindig elkésnek- legyenek ott mindenütt pontosan; a rendszertelenül élők- tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet időbeosztásukban.
  3. Szenvedélyeink: a dohányosok- szívjanak kevesebbet; az alkoholt, édességet stb. kedvelők- mérsékeljék az italt, a nyalánkságok; a gyorshajtók- közlekedjenek szabályosan: a sokat beszélők – néha hallgassanak el, s figyeljenek oda másokra; a hallgatagon, mogorván félrehúzódók- kedvesen szólítsanak meg másokat.
  4. Érzelmeink: a robbanékony természetűek- fékezzék haragjukat; a türelmetlenek- tanuljanak várakozni; a kesergésre hajlamosak- próbálják humorral és derűvel szemlélni az életet, magukat és másokat.
  5. Mások: a megszólást, pletykát kedvelők: jót vagy semmit másokról; az önzők és mások kárára ügyeskedők- legalább néhányszor naponta legyenek előzékenyek másokkal; az úrhatnám, parancsolgató természetűek- engedjék érvényesülni a többiek szempontjait, kívánságát.
  6. Munkánk: a felületességre vagy lustaságra hajlamosak- végezzék el a munkájukat idejében, alaposan. A megbízhatatlanok, feledékenyek- most minden ígéretüket teljesítsék pontosan. A közös munkákból magukat kihúzók- önként vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból.
  7. Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi kapcsolatokból- legalább egyet próbáljunk rendezni. A szűkebb és tágabb családon belül- legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában elhanyagoltunk, vagy akivel összefeszültünk: írjunk meg néhány régóta halogatott levelet.
  8. Imádságos életünk: hetente legalább egy csöndes órát szánjunk elmélkedésre, imádságos együttlétre Istennel. Esténként gondosabban, kitűzött sajátos szempontjaink szerint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot. Hetente egyszer hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére.
  9. Egyházunk: akiknek van rendszeres feladatuk, felelősségük, megbízatásuk egyházközségükben, közösségükben- végezzék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és jobbítás szándékával. Akiket csak vasárnapi szentmise kapcsol az egyházhoz- keressenek legalább egy alkalmat, amikor egyházközségükért, másokért tesznek is valamit, legalább néhány órát rááldozni erre a munkára.
  10. A felsorolást mindegyikünk egyénileg folytathatja tovább, saját adottságaihoz,lehetőségeihez, hibáihoz igazodva.

2021. február 15-21.

1; A héten lesz hamvazószerda, amellyel kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán és nagyböjt első vasárnapján részesítjük a kedves testvéreket a hamvazás szentelményében. Hamvazószerda szigorú böjti nap. A 18 és 60 év közötti testvéreknek háromszor szabad étkezni, csak egyszer jól lakni, és kerülni a húseledelt. Igyekezzünk a nagyböjti időszakot megszentelni a bűnbánat más formáival is, főként a segítő szeretet cselekedeteivel és vallásos gyakorlatokkal.

2; Tisztelettel jelezzük, hogy véradás lesz a kiskőrösi Művelődési Központban szerdán és csütörtökön, délelőtt 9 és 13 óra között.

3; Pénteken az esti szentmise után lesz az idei nagyböjtünk első keresztútja. Szent József jubileumi év alkalmából, ezen a napon szeretnénk, ha a férfitestvéreink vezetnék a keresztutat. Tisztelettel kérjük, aki szívesen olvasná valamelyik állomás elmélkedését, jelentkezzen a sekrestyében. Nagyböjtben kedden és pénteken imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot, melyek vezetésére szeretettel várjuk a plébániai közösségek jelentkezését.

4; Hálásan köszönjük a nagyböjti terítők és a bérmálkozók egyenruháinak elkészítését.

5; HÁZASPÁR NAPI IMÁJA

Köszönjük Urunk, hogy a házasság szentségében önmagadat ajándékoztad nekünk. Hisszük, hogy e szentségben nem csupán önmagunkért részesültünk: akaratod szerint szüntelenül tanúságot is kell tennünk házastársunk, gyermekeink és a többi ember előtt arról, hogy jelen vagy köztünk, munkálkodsz bennünk, és a házasság szentségi kegyelmével éltetsz minket.

Kérünk, segíts, hogy tetteinkkel nap, mint nap tudatosan teljesítsük e fontos küldetést. Kérünk, Urunk, tudatosítsd bennünk, hogy csak akkor lehetünk hiteles tanúid, ha házas lelkiségünket megélve, közösen, szüntelenül törekszünk feléd.

Kegyelmes Istenünk, e hitben, e lelkületre törekedve egyénileg és közösen felajánljuk neked mai és mindenkori imáinkat, áldozatainkat, gondolatainkat és cselekedeteinket.

Kérünk, fogadd el mindezt azért, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzád, még ha a nap további részében gyengeségünk folytán megfeledkeznénk is e felajánlásról. Urunk, Benned, Veled és Általad élünk, tölts el kérünk Szentlelkeddel.

Add, hogy hozzád napról napra közelebb jutva tanúságot tehessünk jelenlétedről és működésedről. Add meg, kérünk, hogy imánk hatására mindazok, akikkel ma találkozunk, megtapasztalják bennünk szerető jelenlétedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

2021. február 8-14.

1; Most vasárnap a szentmisék végén Balázs-áldásban részesülnek a testvérek, majd szeretettel köszöntjük a házaspárokat. Ma kivételesen az esti szentmise előtt ¾ 5-től imádkozzuk a lourdes-i ájtatosságot. A mai napon az esti szentmise után csendes szentségimádási órát tartunk, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

2; Csütörtökön lesz a Lourdes-i jelenések emléknapja ezért, ezen a napon szentmisében köszöntjük a Szűzanyát, hétfőn viszont elmarad a szentmise.

3; Február 13-án, most szombaton este 6 órára szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünk képviselő testületi tagjait a plébániára.

4; Tisztelettel kérjük, akik az idei évben kerek házassági jubileumot ünnepelnek, jelentkezzenek a sekrestyében, vagy a plébánián. Közös hálaadásuk február 14-én, jövő vasárnap az esti szentmisében lesz.

5; Február 19-én, pénteken az esti szentmise után lesz az idei nagyböjtünk első keresztútja. Szent József jubileumi év alkalmából, ezen a napon szeretnénk, ha a férfitestvéreink vezetnék a keresztutat. Tisztelettel kérjük, aki szívesen olvasná valamelyik állomás elmélkedését, jelentkezzen a sekrestyében.

6; Hálásan köszönjük templomunk fenyőfájának és betlehemének elbontásában, valamint az Oltáriszentség őrzésében nyújtott segítséget. Köszönjük a templom díszítésére felajánlott zöldet és virágokat, illetve a könyvelésben készítésében, áttekintésében adott segítséget.

Skip to content